Niezależne badania opinii społecznej.

Sondaż – badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji danej grupy ludności.

Sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik. Stanowi jednak silny wyznacznik trendu. Stosowany jest w wielu dziedzinach, m.in. w handlu do badania preferencji konsumentów, w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy).

Prawidłowo przeprowadzony sondaż powinien uwzględniać różne grupy społeczne, wiekowe i zawodowe. W Polsce badaniem opinii publicznej i przeprowadzaniem sondaży zajmuje się wiele wyspecjalizowanych firm

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu. Link poniżej

SONDAŻ REFERENDALNY

SONDAŻ WYBORCZY