Po raz pierwszy od lat w 2015 roku więcej młodych chce zostać zawodowcami niż humanistami.

26-28 marca 2015 roku odbyły się Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce w centrum targowym EXPO Kraków. Pokazy, warsztaty oraz blisko 250 Wystawców, sprawiły, że Targi odwiedziło ponad 20 tysięcy zwiedzających. Znalazła się na nich również bogata oferta szkół zawodowych z Krakowa. Czy Kraków aspiruje do roli ośrodka wiodącego w rozwoju szkolnictwa zawodowego w kraju? Jeśli tak, to jak się mają do tego doniesienia prasowe z dnia 11.01.2016 roku oraz z dnia 13.01.2016 roku, z których jednoznacznie wynikało, iż przetrwanie kilku Zespołów Szkól Zawodowych w Krakowie stało pod dużym znakiem zapytania? Miasto miało zamiar część tych placówek zlikwidować, przenieść lub połączyć z innymi szkołami o podobnym profilu. Jak zaznaczyła Katarzyna Cięciak zastępca Prezydenta Krakowa Ds. Edukacji i Sportu” Celem reorganizacji sieci szkół jest poprawa jakości nauczania oraz zapewnienie uczniom lepszych warunków technicznych do nauki”. Na takie rozwiązanie nie zgodzili się dyrektorzy szkół przeznaczonych do reorganizacji lub likwidacji oraz rodzice i uczniowie, którzy stwierdzili że ”rozmów na temat ewentualnego ich zamknięcia nie było”. Stanowisko Magistratu w tej sprawie było zgoła odmienne. ”Każdorazowo o zamiarze likwidacji szkoły informowany jest jej dyrektor, który ma obowiązek zawiadomienia o tym rady pedagogicznej, uczniów i ich rodziców”( uważa Jan Machowski Kierownik Referatu Ds. Informacji Medialnej UMK).
Jednym z założeń programowych Ruchu Kukiz’15 jest ochrona ginących zawodów ,wspieranie i odbudowa Szkolnictwa Zawodowego w Polsce. Z naszej strony nie ma przyzwolenia na świadome obniżanie roli i znaczenia kształcenia zawodowego!
Dlatego zadaliśmy sobie takie pytania:
1. Czy Kraków posiada długofalowy plan dotyczący sieci szkół na terenie miasta?
2.Czy likwidacja tych placówek ma rzeczywiście na celu dobro uczniów i szkół?
3.Czy dyrektorzy wyznaczonych instytucji oświatowych byli informowani na bieżąco o zamiarach ich reorganizacji?
4. Jakimi kryteriami kierowano się w doborze szkół przeznaczonych do restrukturyzacji układając ich listę?
5.Jakie są plany Miasta względem odzyskanych budynków?
6. Czy czas ukazania się doniesień prasowych na początku roku był przypadkowy? ; informacje ukazują się w tygodniu w którym młodzież pisze część pisemną egzaminu zawodowego ; informacje ukazują się na początku roku, w którym zaczyna się nabór na nowy rok szkolny. ; informacje powodują ogólna dezorientację wśród uczniów, rodziców oraz dyrektorów i całej kadry nauczycielskiej.

Wyrok na Szkoły Zawodowe w Krakowie „w zawieszeniu”

Decyzją radnych PIS-u likwidacja i reorganizacja szkół w Krakowie nie dojdzie do skutku! Nasze zainteresowanie tą sprawą zapoczątkowały artykuły prasowe oraz pisma skierowane od dyrektorów szkół do krakowskiego biura poselskiego Kukiz’15 z prośbą o zapoznanie się z tematem i pomoc w tej kwestii. Zajęliśmy się głównie szkołami zawodowymi, które właśnie w Polsce przeżywają renesans, a w Krakowie przeznaczono je do zamknięcia! Zespół Szkół Zawodowych nr 2 na Os. Szkolnym 18 i jego zalety: – Szkoła posiada nowoczesne technologie informatyczne do nauki zawodu: technik budownictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. – Szkoła stanowi jedyny w Nowej Hucie ośrodek egzaminacyjny OKE w zakresie przedmiotów gastronomicznych. – Wysoki poziom zdawalności matur (89% w 2015 roku na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – Wysoka ocena całościowej jakości pracy szkoły na podstawie ostatniej przeprowadzonej w Szkole ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie Raportu z ewaluacji (Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkole we wszystkich obszarach), sporządzony przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie w 2014 roku. – Szkoła korzysta z lokalu właściciela, czyli Organu prowadzącego (Urząd Miasta Krakowa), a zatem nie ponosi dodatkowych kosztów wynajmu na swoja działalność. – według planu rewitalizacji Nowej Huty, na terenie Dzielnicy ma powstać tanie budownictwo mieszkaniowe, likwidacja Szkoły kłóci się z tym planem, ponieważ do procesu rewitalizacji i budownictwa mogliby być zatrudniani absolwenci Szkoły, po likwidacji taka szansa zniknie. Zrywa się zatem więzi pomiędzy potencjalnymi pracownikami (absolwentami Szkoły), pochodzącymi z Dzielnicy a lokalnym rynkiem pracy. Zespól Szkół Odzieżowych nr.1 ul. Cechowa 57 i jego walory: – doskonały stan techniczny zewnętrzny i wewnętrzny budynku – Modernizacja wyposażenia technicznego z 3-ech kolejnych projektów unijnych – Wysoka ocena całościowej jakości pracy szkoły na podstawie ostatniej przeprowadzonej w Szkole ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie Raportu z ewaluacji (Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkole we wszystkich obszarach), sporządzony przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie w 2015 roku. – najwyższe wyniki zdawalności egzaminów zawodowych w Polsce – zamiar otwarcia trzech nowych kierunków zawodowych z zakresu kosmetyki i fryzjerstwa – zawód krawca na 10-tym miejscu najbardziej poszukiwanych przez pracodawców – Współpraca ze Stowarzyszeniem Pracodawców Leviatan w zakresie zawodu: technik przemysłu mody – jedyna szkoła w Krakowie o profilu nauczania zawodowego : krawiec Zespół Szkół Mechanicznych nr.4 ul. Podbrzezie 10 i jego atuty: – oferta rzadkich zawodów: technik mechanik lotniczy i lakiernik – około 90% zdawalności egzaminów na technika mechanika lotniczego – 100-procentowe wchłanianie absolwentów przez rynek pracy – obligatoryjne zagraniczne praktyki zawodowe – zamiar wprowadzenia nowego zawodu w ofercie szkoły: technik lotniskowych służb operacyjnych.

Wszystkie te szkoły posiadają kilkudziesięcioletnią tradycję istnienia i na dobre wrosły w krajobraz miasta!

Dlaczego więc ktoś próbował negatywnie i destrukcyjnie wpłynąć na ofertę zawodową i edukacyjną Krakowa? No i kto ponosi odpowiedzialność za nadwątloną ich reputację? Przez to ucierpi proces rekrutacji na przyszły rok i radni znowu podniosą argument o zbyt małej liczbie uczniów w tych szkołach i zbyt wysokich kosztach ich utrzymania! Mamy ogromną satysfakcję, że dołożyliśmy do sukcesu uratowania i utrzymania szkół zawodowych w Krakowie choć drobną cegiełkę. Natomiast na pomysł prezydenta miasta zamknięcia tych szkół, będących perłami krakowskiej edukacji zawodowej, spuśćmy przysłowiową zasłonę milczenia!

Aneta Szendera i Piotr Kubiczek