„Dziękuję Ci Boże za
świat pełen męki,
Za to, że jestem, że żyję
Boże, dzięki!

Za ten dom a nie inny
Za to, że często cierpią ludzie niewinni
Za sekundę radości, choć tak krótko trwała
Za to, że nie bez powodu zawsze świata się bałam
Za te kilka uśmiechów na mojej twarzy
Za to, że nie wiadomo jeszcze co w życiu się zdarzy
Za to, że muszę patrzeć na ból innych ludzi
Za każde cierpienie, które kiedyś jeszcze wróci
Za to, że łatwo żyć tylko złym ludziom
Za to, że idę drogą tak trudną…”

Możesz zrobić piękną rzecz i przekazać darowiznę na pomoc w leczeniu i rehabilitacji Dawida Dembińskiego z Łęczyc w województwie Pomorskim, który choruje na mózgowe porażenie dziecięce.

„Serce rodziców bije w rytm życia dzieci”

Dawid Dembiński jest podopiecznym Fundacji AVALON. Chłopiec choruje na wiele chorób:
1. mózgowe porażenie dziecięce,
2. padaczkę,
3. zanik nerwu wzrokowego,
4. zez,
5. oczopląs „nystagmus”.

„Czasem w życiu cisza bywa tak przytłaczająco głośna, że nie słychać naszych krzyków o pomoc.”

 Przy tak wielkiej złożoności chorób Dawid wymaga stałej i systematycznej specjalistycznej rehabilitacji. Wyjazd na turnus rehabilitacyjny, na którym Dawid przechodzi tego typu zajęcia nie jest w zasięgu przeciętnej rodziny. Tym bardziej w rodzinie Dembińskich, w której oprócz Dawidka jest jeszcze troje rodzeństwa. Mama Dawida – Beata, żeby osiągnąć zamierzony cel, czyli odpowiednią ilość specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych musi niestety żebrać. Poświęca każdą wolną chwilę na pisanie apeli do ludzi z prośbą o pomoc w dofinansowaniu kosztownych turnusów rehabilitacyjnych Dawida. Dzięki wielu ludziom dla których przyszłość Dawida jest ważna te turnusy mogą się odbywać częściej.

„Nie wstydź się prosić o pomoc. Wstydź się, gdy takiej prośbie odmówisz.”

Z podatków obywateli utrzymuje się PFRON, który dofinansowuje tylko jeden raz w roku turnus rehabilitacyjny. Odnoszę wrażenie, że urzędnicy wykonujący przepisy stanowione przez Posłów RP, którzy są całkowicie oderwanych od rzeczywistości ośmieszają powagę Państwa Polskiego. Przedstawię Państwu, jak wygląda dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego zgodne z przepisami. Raz w roku można rehabilitować człowieka po złamaniu kończyny czy innego niezłożonego schorzenia.

 Dofinansowanie PFRON do turnusu zawiera się w granicach 18 – 35% (zależnie od stopnia niepełnosprawności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, co daje kwotę dofinansowania do 14-dniowego turnusu od 657,31 do 1278,10zł. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy. Z takiego dofinansowania osoby mogą skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym (pod uwagę bierze się datę rozpoczęcia turnusu).

„Jakże często człowiek zadaje pytania pełne troski i pomocy, nie mając jednocześnie czasu chociażby na wysłuchanie do końca czyiś skarg.”

Kolejnym działaniem mającym na celu zbierać pieniądze na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne jest zbiórka plastikowych nakrętek. W tym celu stworzono na portalu społecznościowym Facebook stronę informującą o postępach zbiórki. Proszę zwrócić uwagę na transparentność tej zbiórki ponieważ Beata Dembińska nie ma kontaktu z pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży nakrętek. Firma, która odbiera nakrętki informuje o ilości odebranych nakrętek a następnie przesyła dokument do potwierdzenia tej sytuacji po zwrocie tego dokumentu do firmy pieniądze ze sprzedaży zostają przelane bezpośrednio na konto fundacji.

„Największą wolę pomagania mają Ci, którzy sami pomocy najbardziej potrzebują.”

 Bardzo Państwa zachęcam do pomocy Dawidowi Dembińskiemu, przekazując darowiznę i swój 1% podatku. W ten sposób nie wspomagasz pozbawionego empatii Państwa wciąż zapominającego o najsłabszych a pomagasz konkretnemu dziecku i ten 1% Twojego podatku nic Cię nie kosztuje. Jak możesz dokonać darowizny na leczenie i rehabilitację Dawida Dembińskiego lub przekazać swój 1% podatku przeczytasz poniżej.

„Czasami los przynosi mi największą wygraną na loterii życia człowieka, który spośród milionów innych ludzi właśnie mnie wybrał, poprosił o pomoc.”

Fundacja AVALON
BNP Paribas Bank Polska S.A.
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
tytułem: 3672 Dembiński

„Mimo tego, że zapadła cisza, ja i tak słyszę Twoje wołanie o pomoc.”

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce “WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać
W polu “KRS”: 0000270809,
W polu “Wnioskowana kwota” – kwotę, którą chcemy przekazać – nie wyższą niż 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
W polu “Cel szczegółowy 1%”: 3672 Dembiński

Więcej o Dawidzie dowiesz się na stronie.