Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I Twoje wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Szanowni Państwo!
Jest taki ciepły dzień grudniowy, w którym dominuje Miłość. Kiedy cichną wszelkie waśnie i spory a nasze refleksje kierujemy w stronę tego, co nas łączy i buduje Dobro. To Boże Narodzenie – czas wielkiej radości, której chcę życzyć wszystkim Państwu z nadzieją, że będzie trwała nie jeden dzień, ale że zapali w nas wszystkich wiarę i wolę budowania wspólnoty i wzajemnego wsparcia, nie walki, ale służby bliźnim. Takie przesłanie przynosi Boża Dziecina, a my jesteśmy odpowiedzialni za jego zrealizowanie. Przyjmijmy je i takimi bądźmy.

Życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności. Radosnych i serdecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz Błogosławieństwa Chrystusa Narodzonego na kolejny rok.

dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Ps. W związku z Bożym Narodzeniem mój asystent społeczny Maestro Tomasz Trzciński przygotował dla Państwa także Bożonarodzeniową niespodziankę, wideo do kolędy „Wśród nocnej ciszy”, rozpoczynającej opublikowany w roku 2018 album pt. „Polskie melodie, Vol. II”. Serdecznie zapraszam do oglądania!

Albumu można także posłuchać w całości nieodpłatnie na stronie http://polskiemelodie.com/polskie-melodie-vol.-2.html