Więzień polityczny III RP Zygmunt Miernik w więzieniu w Wojkowicach   podczas wizyty byłych opozycjonistów,  w rozmowie z Krzysztofem Bzydlem.

Wojkowice, 22 grudnia 2016 r.

1

2

3