Przykład z Sądu Okręgowego w Krakowie – 30 czerwca 2016 r.

Sprawa o rzekomy zamach krzesłem  na Bronisława Komorowskiego 

wokanda

3

pismo do prezesa sądu