FAQ Page

Wszystkie zdjęcia ilustrujące artykuły powinny mieć minimalne wymiary: wysokość 330 pikseli, szerokość 500 pikseli.

Administracja i redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:

– modyfikowania lub zamiany zdjęć niekompatybilnych z treścią publikowanego artykułu, zbyt małych, zbyt dużych, słabej jakości,

– usuwania zdjęć spornych, naruszających prawa autorskie stron i podmiotów trzecich,

 

Google+