I znowu Klinowski dał ciała, ale też pokazał swoją naturę. Nie ma się temu co dziwić, wychowanie dziadka ubeka robi swoje. Tym razem burmistrz „miasta papieskiego” zaatakował pułkownika Zygmunta Szendzielarza. Przytoczył spreparowane w artykule zamieszczonym w lewackim „Przeglądzie” informacje.

Cytuję skandaliczny wpis Klinowskiego z jego fejsbukowego fanpage’u bloga:

Prezydenci z PiS postanowili na piedestał wynosić kolejnych „wyklętych”. Najpierw Kaczyński postawił pomnik „Ogniowi”, teraz Duda z honorami pochował „Łupaszkę”. Obaj wg opracowań historyków odpowiadają za zbrodnie ludobójstwa. Przy takiej polityce historycznej musimy już wstać z kolan!” – źródło.

No i kolejny raz burmistrz Klinowski pokazał swą ignorancję prawną, ale też brak czytania ze zrozumieniem. Proponuję burmistrzowi, by rzucił się w wir przygotowań do sowieckiego dnia zwycięstwa. Daty chyba mu tej nie trzeba przypominać?

Proponuję też, by Klinowski poprosił Radę Miasta Wadowice o dodatek motywacyjny (wynagradzający zaangażowanie) za walkę z pamięcią o niepodległościowym podziemiu, tak jak dziadek-ubek poprosił o dodatek do emerytury za faktyczną z nim wojnę.

Dr hab. Józef Brynkus w studio Pułkownik Kukliński zwycięska misjaAutor: dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm VIII kadencji, wybrany z Ruchu Kukiz’15 w okręgu 12 (małopolska zachodnia, powiaty: myślenicki, wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski). Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorat otrzymał za rozprawę: Bohaterowie dziejów ojczystych w podręcznikach szkolnych XIX wieku. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). Wydał ponad 80 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest książka wydana w 2013 r.: Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W Katedrze Edukacji historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in. dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.