Klinowski nadużywa stanowiska? Poseł Brynkus zawiadamia prokuraturę

//Klinowski nadużywa stanowiska? Poseł Brynkus zawiadamia prokuraturę

Klinowski nadużywa stanowiska? Poseł Brynkus zawiadamia prokuraturę

Dziennikarzom portalu Pressmania.pl udało się ustalić, że Mariusz Witkowski, dyrektor biura poselskiego dra hab. prof. UP Kraków Józefa Brynkusa złożył w poniedziałek (z samego rana, 03.10.2016r) do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach wniosek o sprawdzenie, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Wadowic. – Zgłaszam wniosek o zbadanie zgodności z prawem działań Burmistrza Wadowic, który wykorzystując pełniony urząd prowadzi działalność niezgodną z ustawodawstwem regulującym prace samorządu. Nadużywa przy tym wolności dla szerzenia ideologii, naruszając konieczną apolityczność kierowanego przez siebie urzędu – pisze poseł prof. Józef Brynkus w piśmie do prokuratury.

Wadowice, dnia 3 października 2016 r.

Szanowny Pan
Prokurator Rejonowy
                                                                                      Sebastian Kiciński
                                                                                      Wadowice

 

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Wadowic, zgłaszam wniosek o zbadanie zgodności z prawem działań Burmistrza Wadowic, który wykorzystując pełniony urząd prowadzi działalność niezgodną z ustawodawstwem regulującym prace samorządu. Nadużywa przy tym wolności dla szerzenia ideologii, naruszając konieczną apolityczność kierowanego przez siebie urzędu.

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

W dniu 29 września 2016 r. Burmistrz Mateusz Klinowski skierował do pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach pismo, nacechowanie jednostronną ideologią i nawołujące do uchylania się od pracy, poprzez udział w strajku kobiet, i do wspierania tego strajku przez mężczyzn. Pismo to napisane zostało na urzędowym blankiecie Burmistrza Wadowic, co już samo w sobie jest naruszeniem nie tylko dobrych obyczajów, ale także norm postępowania urzędniczego. Bowiem swoich prywatnych spraw czy poglądów włodarz gminy nie powinien załatwiać z wykorzystaniem blankietu firmowego pełnionego urzędu. Równocześnie nakłania on kierowników poszczególnych wydziałów UM do uwzględnienia udziału pracowników Urzędu w tymże strajku, mającym charakter wyłącznie ideologiczny. Strajk ten w żaden sposób nie jest związany z działalnością samorządową czy służbą obywatelom. Jeżeli samorządowiec-pracodawca nawołuje do udziału w strajku, już samo to stanowi swoiste kuriozum. Jeżeli jednak apel ten podyktowany jest przyczynami politycznymi pozostającymi poza kompetencjami samorządu, można mówić o skandalicznym naruszeniu obowiązującego prawa.

Jak wynika z pisma Burmistrza skierowanego do pracowników UM, decyzje te podjął z przyczyn ideologicznych, nie uzasadnionych żadną wyższą koniecznością czy dobrem wspólnoty mieszkańców. Przy tym kierował się niewątpliwie osobistymi poglądami politycznymi, nie uzasadnionymi żadnymi danymi naukowymi czy merytorycznymi. Wręcz odwrotnie, z treści pisma wynika, że posłużył się manipulacją, mieszając fakty i pojęcia. Nie ma on ponadto kompetencji ani personalnych, ani ustawowych, do występowania w tego rodzaju działaniach z pozycji burmistrza. Działalność zaś polityczną powinien prowadzić poza Urzędem oraz poza godzinami pracy. W godzinach pracy i z wykorzystaniem poczty służbowej winien wykonywać obowiązki nałożone na urząd burmistrza przez odnośne ustawy. Takie postępowanie narusza poczucie bezpieczeństwa obywateli o różnych przekonaniach politycznych, załatwiających sprawy w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, sugerując brak bezstronności burmistrza oraz podległych mu pracowników w załatwianiu spraw, podyktowany przyczynami ideologicznymi.

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane powyżej okoliczności bardzo proszę Pana Prokuratora o zbadanie zgodności z prawem działań Burmistrza Wadowic, w zakresie nadużywania stanowiska do szerzenia ideologii, której niewątpliwie nie podziela przynajmniej część mieszkańców Gminy Wadowice.

Poseł na Sejm RP

dr hab. prof. UP Kraków Józf Brynkus

wniosek-do-prokuratury-o-mozliwosci-popelnienia-przestepstwa-przez-klinowskiego

By |2016-10-03T12:44:32+00:00Październik 3rd, 2016|Polityka|Możliwość komentowania Klinowski nadużywa stanowiska? Poseł Brynkus zawiadamia prokuraturę została wyłączona

About the Author:

Redakcja
Niezależny portal obywatelski. Łączymy ludzi, dla których pisanie jest pasją. Poruszamy tematy, które dla innych mediów są zbyt trudne.
Google+