Portal Pressmania.pl jako pierwszy w Europie uchyla rąbka tajemnicy i publikuje w sieci jeszcze ciepłą, będącą w trakcie druku okładkę najnowszej książki Rajmunda Pollaka pt.: „Capo z licencją. Cena odwagi cywilnej”!
Jest to powieść wielotematyczna, zawierająca z jednej strony opis narastania pasji do Tatr młodzieńca, który potem zginął tragicznie na Lodowym Szczycie na Słowacji, a równolegle następuje opis kulis ściśle poufnych  negocjacji we Włoszech, dygnitarzy reprezentujących Skarb Państwa. Szczęście rodzinne głównego bohatera powieści przeplata się z brutalną niekiedy walką o godność w relacjach z obcym kulturowo i mentalnie capo.
Dygnitarze, reprezentujący Skarb Państwa wyjechali służbowo do Italii, aby zakupić licencję na nowy model pojazdu czterokołowego, a w rezultacie swoich niekompetencji i nieudolności załatwili licencję na…. capo. Całe szczegółowe negocjacje są pełne zaskakujących zwrotów akcji, jak w dobrej tragikomedii, a ich przebieg i finał… poznają przyszli czytelnicy. Jak wyglądało zderzenie tego „capo z licencją”, który przejął od Skarbu Państwa całą fabrykę z Polakami pracującymi od wielu lat w tym przedsiębiorstwie, nie dla wszystkich wyda się komiczne, choć będzie się można miejscami również pośmiać z potężnego capo.
Książka zawiera szereg zwrotów oryginalnych, w języku włoskim (przetłumaczonych w przypisach), aby oddać realizm przedstawionych intryg i dialogów. Nowatorstwo tej powieści zasadza się nie tylko na (w żadnej innej książce nie przedstawionych jeszcze) metodach psychologicznego prania mózgów nieudolnym negocjatorom, ale przede wszystkim na używanych przez autora metaforach i porównaniach do autentycznych arcydzieł malarstwa. Nazwiska postaci występujących w książce są zmyślone, jednak nazwiska wybitnych malarzy, których dzieła wymieniono w tekście są autentyczne! Z kolei co do warstwy komicznej, to w powieści też występuje zderzenie poczucia humoru polskiego z włoskim, co powoduje, że miejscami to, co dla Włochów jest komedią, dla Polaków staje się niekiedy prawdziwym dramatem.
Książka może wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi w kręgach „naszych” elit handlu zagranicznego, gdyż ujawnia przebieg niektórych zagranicznych, służbowych delegacji,  nie znane nawet największym asom  wywiadu PRL, a potem III R.P.
Redakcja portalu www.pressmania.pl na razie nie ujawni źródła przecieku, dotyczącego tej nowej książki, jednak możemy już teraz ujawnić publicznie, że najnowsza powieść Rajmunda Pollaka pt.: „Capo z licencją. Cena odwagi cywilnej” jest już w trakcie wydruku i w okresie dwóch najbliższych tygodni należy spodziewać się oficjalnej premiery tej książki w Klubie Ronina w Warszawie, gdzie będzie można zakupić pierwsze jej egzemplarze.
Kim jest autor powieści? To człowiek niezłomny, poniżej przeczytacie Państwo o jego drodze życiowej.
Rajmund Pollak, 
ur. w 1953 r. w Bielsku-Białej, jest mgr. inżynierem mechanikiem o specjalności samochody i ciągniki oraz absolwentem podyplomowych studiów handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Biegle zna języki francuski i niemiecki, ukończył ponadto kurs włoskiego, angielskiego i dwa kursy języka mandaryńskiego (chińskiego).

Przez 30 lat pracował w przemyśle samochodowym na różnych stanowiskach – od technologa przez mistrza na montażu głównym Fiata 126 p do specjalisty ds. technicznych w Biurze Handlu Zagranicznego FSM.

Całe życie pozostaje bezpartyjny. W latach od 1980 do 2008 działał w NSZZ Solidarność. Był m.in. Przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarności BHZ FSM, uczestniczył w pracach Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego Solidarności oraz Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność. Pełnił przez szereg lat funkcję Społecznego Inspektora Pracy. W latach 2002–2006 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

W młodości uzyskał stopień starszego ratownika wodnego i sternika motorowodnego. Nadal pływa na akwenach otwartych i krytych, uprawia także narciarstwo. Jest miłośnikiem jazzu. Interesuje się historią Polski, filatelistyką, malarstwem, historią i sztuką Chin.

Od 1976 roku jest żonaty z Anną, wychowali dwoje dzieci – Przemysława i Agnieszkę; mają dwoje wnucząt: Weronikę i Karola.

Publikował w tygodnikach „Śląska Gazeta” i „Warszawska Gazeta”.

Redaguje nadal artykuły dla portali www.pressmania.pl i www.prokapitalizm.pl.

Ukazały się dotychczas jego dwie książki: „Siła przebicia” (Antyk 2000) i „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji” (Editions Spotkania 2016).

W swoich publikacjach ujawnia mechanizmy manipulacji i socjotechniki obłudy nieznane szerszej opinii publicznej.
Przeciwnik RAŚ, zwalczający od ponad 20 lat separatystów. Uważa, że Śląsk to jest perła w koronie Rzeczpospolitej.
Wierny Polsce i mimo, że miał ku temu wiele okazji i propozycji, nigdy nie chciał emigrować z Ojczyzny.
Kocha góry i Podbeskidzie.