Ostatnio Grecja zwróciła się do Niemiec z wnioskiem o odszkodowania wojenne. Zastanawiam się dlaczego tego samego nie uczynił jeszcze dotychczas żaden rząd III RP?

Polska powinna zażądać odszkodowań wojennych nie tylko od Niemiec, ale również od Włoch, od Rosji od Białorusi od Ukrainy, od Litwy, od Francji, od Wielkiej Brytanii i od USA.

Niemcy powinni zapłacić nie tylko za wymordowanie kilku milionów Polaków, za zniszczenia wojenne, ale również za sześcioletnią okupację i eksploatację!

Włosi powinni zapłacić nie tylko za faszystowski sojusz z III Rzeszą, ale za gigantyczne zyski jakie jakie były udziałem koncernów Italii z tytułu produkcji broni dla Hitlera i Mussoliniego!

Rosja powinna zapłacić za agresję na Rzeczpospolitą w dniu 17 września 1939 roku,  za wymordowanie ponad miliona Polaków, za wywózki na Sybir ponad 2.000 000 Polaków, za zagarnięcie połowy terytorium Rzeczpospolitej, za eksploatację Polski w latach 1939-1989!

Białoruś powinna zapłacić za tereny II RP, które Anglia, USA i ZSRR przyznały w Jałcie Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej!

Ukraina powinna zapłacić za zbrodnie na Polakach dokonane przez UPA, OUN i SS Galizien oraz zagarnięcie majątków milionów Polaków wymordowanych lub wypędzonych z Wołynia, woj. Stanisławowskiego woj. Lwowskiego i tej części Kresów Wschodnich RP które Anglia USA i ZSRR przyznały w Jałcie Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej!

Litwa powinna zaplacić za sojusz z Hitlerem, za mordowanie Polaków w trakcie okupacji niemieckiej, za Wilno i inne miejscowości, które Anglia, USA i ZSRR przyznały w Jałcie Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej!

Francja powinna zapłacić odszkodowanie za tchórzostwo we wrześniu 1939 roku i nie dotrzymanie wtedy zobowiązań sojuszniczych!

Wielka Brytania i USA powinny zapłacić Polsce odszkodowania za zdradę w Jałcie!

O ile przed 1989 rokiem brak żądań o odszkodowania można było zwalić na komunistów, to bierność wszystkich naszych rządów w tej sprawie po 1989 roku nie można już tłumaczyć dominacją Moskwy!

Polska podobno obaliła już komunizm, a zatem najwyższy jest czas, aby Rząd R.P. upomniał się o to, co Polakom się należy, zarówno od naszych dawnych wrogów, jak i od aktualnych sojuszników!!!