Fraza „teoria spiskowa” pojawiła się jako  broń w walce informacyjnej i była rozpowszechniona przez CIA po 1967 roku. Istnieje notatka traktująca właśnie o wykorzystaniu tej frazy w walce informacyjnej z dociekliwymi osobami, która została sporządzona w 1967 roku po tym jak opinia publiczna w USA nie wierzyła w Raport Komisji Warrena dotyczący zamordowania Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W USA 46% obywateli nie wierzyło, że Oswald, który zamordował prezydenta działał sam. Władze a w szczególności Prezydent Lyndon Johnson wraz z FBI i CIA potrzebowali w jakiś sposób przekonać społeczeństwo amerykańskie, aby Raport Warrena stał się wiarygodny. Wspomniany dokument to  –Notatka CIA [1035-960] z dnia 1 kwietnia 1967 roku, pochodzi z jednostki operacyjnej CIA zajmującej się działalnością tajną i oznaczona jest kodem PSYCH (chodzi prawdopodobnie o operacje o charakterze psychologicznym). Innymi słowy, dotyczy działań o charakterze dezinformacyjnym.

Od dłuższego czasu niektóre kraje wprowadzają eksperymentalnie tzw. „bezwarunkowy dochód podstawowy”. Jest on różnie nazywany w różnych krajach m.in. jako: premia państwowa, dywidenda narodowa, dywidenda socjalna, wynagrodzenie obywatelskie, dochód obywatelski, grant powszechny, dochód podstawowy, dochód gwarantowany, lub też jak już wspomniałem bezwarunkowy dochód podstawowy. O co tutaj tak naprawdę chodzi, otóż:

Bezwarunkowy dochód podstawowy (w skrócie BDP) jest społeczno-politycznym modelem finansów publicznych zakładających, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy, za którą nie jest wymagane jakiekolwiek świadczenie wzajemne. Są to pieniądze „darmowe” bez innych form zarobku czy pomocy społecznej aby zapewnić możliwość minimum egzystencji”.

Idea państwowego dochodu podstawowego sięga początków XVI wieku, kiedy „Utopia” Sir Thomasa More’a przedstawiła społeczeństwo, w którym każda osoba otrzymuje gwarantowany dochód. Pod koniec XVIII wieku angielski radykał Thomas Spence i amerykański rewolucjonista Thomas Paine zadeklarowali poparcie dla systemu opieki społecznej, który gwarantował wszystkim obywatelom zapewniony podstawowy dochód. Należy też wspomnieć, że już Johannes Ludovicus Vives (1492–1540) zaproponował, aby władze miejskie były odpowiedzialne za zapewnienie wszystkim mieszkańcom minimum egzystencji „nie ze względu na sprawiedliwość, ale w celu skuteczniejszego sprawowania moralnie wymaganej miłości.

„Jednak Vives argumentował również, że aby otrzymać ulgę, odbiorca musi „zasłużyć na pomoc, jaką otrzymuje, udowadniając swoją chęć do pracy”.

Dziewiętnastowieczna debata na temat dochodu podstawowego była ograniczona, ale na początku XX wieku szeroko dyskutowano o dochodzie podstawowym zwanym „premią państwową”. W 1945 roku Wielka Brytania wprowadziła bezwarunkowe zasiłki rodzinne na drugie i kolejne dzieci w każdej rodzinie. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Stany Zjednoczone i Kanada przeprowadziły kilka eksperymentów z ujemnym podatkiem dochodowym, powiązanym systemem opieki społecznej. Od lat 80-tych ubiegłego wieku debata w Europie nabrała szerszego zasięgu i od tego czasu rozszerzyła się na wiele krajów na całym świecie. Kilka krajów wdrożyło systemy opieki społecznej na dużą skalę, które mają pewne podobieństwa do dochodu podstawowego, takie jak „Bolsa Família” w Brazylii.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych niektóre debaty o opiece społecznej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie obejmowały dyskusje na temat dochodu podstawowego. Przeprowadzono również sześć projektów pilotażowych z ujemnym podatkiem dochodowym. Prezydent Richard Nixon zaproponował masową przebudowę federalnego systemu opieki społecznej, zastępując wiele federalnych programów socjalnych ujemnym podatkiem dochodowym – propozycją preferowaną przez ekonomistę Miltona Friedmana. Nixon powiedział:

„Celem ujemnego podatku dochodowego było zapewnienie zarówno siatki bezpieczeństwa dla biednych, jak i zachęty finansowej dla osób otrzymujących zasiłki do pracy”. Kongres ostatecznie zatwierdził gwarantowany minimalny dochód dla osób starszych i niepełnosprawnych, a nie dla wszystkich obywateli.

W późnych latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych prawie zapomniano o dochodzie podstawowym, ale w Europie zaczął on zyskiwać na popularności. Basic Income European Network, później przemianowana na Basic Income Earth Network, została założona w 1986 roku i zaczęła organizować międzynarodowe konferencje co dwa lata.(https://basicincome.org/ ) Martin Luther King Jr. uważał, że dochód podstawowy jest koniecznością, która pomoże zmniejszyć ubóstwo, niezależnie od rasy, religii czy klasy społecznej. W ostatniej książce Kinga przed jego zabójstwem, – Dokąd stąd idziemy: chaos czy wspólnota?-, powiedział: „Jestem teraz przekonany, że najprostsze podejście okaże się najskuteczniejsze – rozwiązaniem problemu ubóstwa jest zniesienie go bezpośrednio przez szeroko obecnie dyskutowany środek: dochód gwarantowany ”.

Od 2008 r. Przeprowadzono kilka eksperymentów z dochodem podstawowym i powiązanymi systemami.

Jest ta idea obecnie szeroko reklamowana i testowana eksperymentalnie przez wiele państw na Świecie. Wynika to z automatyzacji wielu stanowisk pracy w wyniku czego wiele osób posiadających odpowiednie kwalifikacje pozostaje bez pracy. W obecnej dobie wynikać to będzie również z innych kryzysów w tym tzw. „pandemicznych”.

Od 2010 r. Dochód podstawowy ponownie stał się aktywnym tematem w wielu krajach. Dochód podstawowy jest obecnie omawiany z różnych perspektyw, w tym w kontekście trwającej automatyzacji i robotyzacji, często z argumentem, że te trendy oznaczają mniej płatną pracę w przyszłości. Stworzyłoby to potrzebę nowego modelu dobrobytu. Kilka krajów planuje przeprowadzić lokalne lub regionalne eksperymenty z dochodem podstawowym lub powiązanymi systemami opieki społecznej. (https://www.gazetaprawna.pl/tagi/dochod-gwarantowany). Na przykład eksperymenty w Kanadzie, Finlandii, Włoszech,  Indiach i Namibii przyciągnęły uwagę międzynarodowych mediów. Również została ta kwestia omówiona przez indyjskie Ministerstwo Finansów w badaniu ekonomicznym w 2017 r. Jak dotąd żaden kraj nie wprowadził bezwarunkowego dochodu podstawowego jako prawa. Pierwsze i jedyne ogólnokrajowe referendum w sprawie dochodu podstawowego odbyło się w Szwajcarii w 2016 r. W rezultacie odrzucono propozycję dochodu podstawowego w głosowaniu 76,9% do 23,1%.(https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/180609509-Mieszkancy-miasta-dostana-po-2500-frankow-Za-to-ze-sa.html) Krytyka dochodu podstawowego zawiera argument, że niektórzy odbiorcy wydawaliby dochód podstawowy na alkohol i inne narkotyki. Jednak badania wpływu programów bezpośrednich przekazów pieniężnych dostarczają dowodów przeciwnych. W przeglądzie 30 badań naukowych przeprowadzonym przez Bank Światowy z 2014 r. Stwierdza się:

„Nieuzasadnione są obawy dotyczące wykorzystywania przekazów pieniężnych w przypadku konsumpcji alkoholu i tytoniu”.

Ekonomiści i socjologowie opowiadali się za formą dochodu podstawowego jako sposobem dystrybucji zysków ekonomicznych przedsiębiorstw publicznych z korzyścią dla całej populacji, zwaną również dywidendą społeczną, w której dochód podstawowy stanowi zwrot z kapitału dla każdego obywatela należące do społeczeństwa. Systemy te byłyby bezpośrednio finansowane ze zwrotów z majątku publicznego i są przedstawiane jako główne składniki wielu modeli socjalizmu rynkowego.

Zwolennicy dochodu podstawowego często argumentują, że może on zmniejszyć lub nawet zlikwidować ubóstwo.

Milton Friedman, znany ekonomista, poparł bezwarunkowy dochód gwarantowany, argumentując, że pomoże to zmniejszyć ubóstwo. Powiedział: „Zaletą jest właśnie to, że traktuje on wszystkich w ten sam sposób i nie ma tu żadnej dyskryminacji między ludźmi”. Idea minimalnego dochodu gwarantowanego polega na tym, by każdy obywatel danego kraju – bez spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków – otrzymywał stałe świadczenie pieniężne w takiej samej wysokości dla każdego, które zastąpiłby wszystkie inne świadczenia społeczne. W Kanadzie miałoby to być ok. 17 tys. dolarów rocznie (24 tys. dolarów dla małżeństw).( https://www.rp.pl/Polityka/180419304-Kanada-76-mld-dolarow—i-kazdy-dostanie-pensje.html)

Podczas obecnej pandemii COVID-19 brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak odrzucił wezwania do wprowadzenia dochodu podstawowego, stwierdzając, że rząd „nie opowiada się za uniwersalnym dochodem podstawowym”, podczas gdy sekretarz ds. Biznesu Alok Sharma powiedział, że został ten model „przetestowany w innych krajach i nie został przeniesiony wprowadzony”, W Kongresie USA wiele mówi się o wprowadzeniu pomocy każdej osobie którą dotknął kryzys związany z pandemią, a  burmistrzowie w 16 miastach USA planują ustanowić pilotażowe programy dochodu podstawowego w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią. Założyciel Twittera Jack Dorsey jest gotów pomóc w finansowaniu programu. Poza organizacjami związkowymi i pracowniczymi wśród zwolenników minimalnego dochodu gwarantowanego byli lub są m.in.: Friedrich Hayek, Janis Warufakis, Bertrand Russell, Philippe Van Parijs, Charles Alan Murray, Tim Berners-Lee, Antonio Negri, Mark Zuckerberg, Elon Musk i wspomniany Martin Luther King.

Oczekuje się, że program zostanie uruchomiony w Pittsburghu, a miesięczne wypłaty świadczenia w wysokości 500 USD będą przyznawane osobom, które się kwalifikują, w tym osobom borykającym się z trudnościami i pochodzącymi z różnych środowisk, aby można było skutecznie studiować program pilotażowy. Hiszpania natomiast wprowadziła minimalny dochód podstawowy w odpowiedzi na Covid19 w maju 2020 r. „W celu zwalczania nagłego wzrostu ubóstwa spowodowanego pandemią koronawirusa”.

„Program […] ma na celu zagwarantowanie miesięcznego dochodu w wysokości 462 euro (546 USD) dla osoby dorosłej mieszkającej samotnie, podczas gdy w przypadku rodzin będzie to dodatkowe 139 euro na osobę dorosłą lub dziecko, do maksymalnej miesięcznej kwoty 1015 euro na dom. Oczekuje się, że budżet państwa będzie kosztował trzy miliardy euro (3,5 miliarda dolarów) rocznie ”.

W Polsce również Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa domaga się wprowadzenia dochodu gwarantowanego w wysokości 1500 zł. (https://www.rp.pl/Wynagrodzenia/190209365-Finlandia-Dochod-podstawowy-nie-poprawil-zatrudnienia-ale-zwiekszyl-dobrobyt.html)

Pozostaje pytanie po co to wszystko, dlaczego kapitaliści rządzący na Ziemi chcą rozdawać kasę? W imię czego? Przecież i tak cała masa ludzi głoduje i to wcale nie rusza miliarderów i banków do niesienia pomocy w wyżywieniu głodujących czy też potrzebujących pomocy medycznej w zakupie leków gdzie ceny niektórych są tak wyśrubowane w niektórych krajach, że od popatrzenia na cenę można dostać zawału serca. Otóż jest tylko jedno wyjaśnienie, chcą objąć całkowitą kontrolą ludzi pobierających rządowy „Bezwarunkowy dochód podstawowy”. W planach prawdopodobnie będzie, tak jak to zrobiono już na testach we Włoszech zobowiązanie się do wielu nakazów i zakazów w tym zakazu przeznaczania pieniędzy na hazard czy też alkohol, ale na pewno będzie obowiązek szczepień dla całej rodziny, czipowaniu jak również zakaz dalszych podróży i stawianie się na każde żądanie do urzędu itp. Możemy już sobie wyobrazić co będzie, gdy te wymyślone nakazy lub zakazy zostaną złamane. Następnym etapem będzie w przypadku braków na rynku pracy, nie płacenia podatków i innych zobowiązań dla państwa, odbieranie majątku ruchomego i nieruchomości w zamian za dochód podstawowy. Musimy sobie uzmysłowić, że praktycznie chyba tylko w Polsce nie ma podatku katastralnego od nieruchomości a trzeba wiedzieć, że podatek ten nawet w wysokości od 0,5 do 1% rocznie od wartości nieruchomości może być kwotą nieosiągalną dla przeciętnego Kowalskiego, nie mówiąc już o emerytach czy rencistach. Wybudowanie domy przez indywidualne osoby, czasem budowane przez wiele lat wieloma wyrzeczeniami, będące obecnie w rękach niezamożnych ludzi czy też emerytów, wycenione na 200 do 350 tys. i więcej będą odzwierciedlały kwotę podatku rocznego katastralnego od 1000 do może nawet 3,500 zł i więcej w stosunku  rocznym. Przy obecnych kosztach utrzymania dla niektórych osób będą to kwoty nie do zapłacenia.  (https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/podatek-od-nieruchomosci/726984,Podatek-katastralny-moze-zostac-wprowadzony-do-2020-r.html)

Moim zdaniem podatek katastralny  może być tym zapięciem na ostatni guzik planów globalistów do stopniowego przechodzenia na komunizm i likwidację własności prywatnej. Formą zarządzania będzie państwo komunistyczne podległe prywatnej korporacji. Na naszych oczach sektor prywatny korporacji finansowych przejmuje całe państwa i wielkie korporacje przejmują całe gałęzie małych prywatnych przedsiębiorstw w związku z wprowadzeniem restrykcji tzw. pandemicznych. Również na naszych oczach następuje przejęcie i przesunięcie władzy ze społeczeństwa, którego reprezentanci zasiadają w parlamentach są ministrami, premierami i prezydentami do sektora prywatnego, gdyż niezależność i wolność zostaje przez nich sprzedawana poprzez  ciągłe zadłużanie całych państw i przejęcia tych państw przez Wall Street, Banki i ogromne korporacje z uwagi na wywołany sztucznie kryzys.   

Źródło grafiki: rekinfinansow.pl