31 sierpnia 2019 roku na terenie ogródków działkowych Wisła w Krakowie – Nowej Hucie miały miejsce dożynki. W uroczystościach wzięli udział m.in. senator Jerzy Fedorowicz i poseł Ireneusz Raś. Oficjalną część rozpoczęto od przyznano nagród za najładniejsze ogródki. Następnie wystąpił zespół Tenczynianki. Zabawa trwała do późna. Dla uczestników przewidziano poczęstunek i muzykę.

Fot. Jan Lorek