Czy Henryka Krzywonos – Strycharska w Sierpniu 1980 roku była łamistrajkiem? Po środowym wystąpieniu w Sejmie posłanka Krzywonos uplasowała się na odcinku ikony solidarnościowej z lat stanu wojennego.

Jednak istnieją informacje, stawiające Henię – tramwajarkę w innym świetle.
Informacja sprzed 5 lat.

„Następnego dnia, 15 sierpnia, do protestu pracowników Stoczni Gdańskiej przyłączyła się trójmiejska komunikacja – „nerw miasta”. Zebrane relacje świadków przeczą budowanej legendzie, jakoby tramwajarka Henryka Krzywonos, zatrzymując na trasie swój tramwaj linii nr 15, rozpoczęła strajk komunikacji miejskie w Gdańsku, a nawet w Trójmieście. Wyjeżdżając bowiem na trasę (i później zatrzymując tramwaj), Henryka Krzywonos nie mogła rozpocząć strajku, gdyż od samego rana, od ok. 4.30, na trasy nie wyjechali kierowcy z zajezdni autobusowej przy ul. Karola Marksa (obecnie Józefa Hallera) w Gdańsku. Zostały spisane postulaty (głównie dotyczące poprawy warunków pracy i płacy w zakładzie), wybrano Komitet Strajkowy, którego pierwszym przewodniczącym został Jan Wojewoda. Postulaty przedłożono dyrektorowi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdańsku, Janowi Zdancewiczowi. Drugim zakładem komunikacji miejskiej w Gdańsku, którego pojazdy nie wyjechały od rana 15 sierpnia na trasę, była zajezdnia tramwajowa we Wrzeszczu przy ul. Wita Stwosza. Warto w tym miejscu przytoczyć relację Władysława Olkowicza, wówczas mistrza zajezdni: „Motorniczowie, którzy rano przyjechali do pracy nocnymi autobusami i tramwajami, nie wchodzili na dyspozytornię i nie pobierali kart wyjazdu. […] W pewnym momencie zjawił się dyrektor Zakładu Tramwajowego Konrad Stróżyński, który zaczął groźbami nakłaniać do podjęcia pracy. Natychmiastowym zwolnieniem z pracy straszył motorniczego Stanisława Kinala, którego skład tramwajowy był ustawiony jako pierwszy do wyjazdu.” Nikt nie uległ jednak groźbom dyrektora i nie wyjechał na trasę. Postulaty załogi przedstawiono dyrektorowi Zdancewiczowi i sekretarzowi Komitetu Zakładowego PZPR, Sewerynowi Górskiemu. Przewodniczącym Komitetu Strajkowego został motorniczy Stanisław Bagnecki. Motorniczowie (m.in. Henryka Krzywonos) z dwóch pozostałych zajezdni tramwajowych – w Gdańsku-Nowym Porcie i przy ul. Łąkowej – wyjechali tego dnia na trasę, jednak zorientowawszy się, że nie kursują tramwaje z Wrzeszcza i strajkuje zajezdnia autobusów przy Karola Marksa, przyłączyli się do rozpoczętego protestu.”
Tak pisał historyk IPN z Gdańska Arkadiusz Kazański.

krzysztof-wyszkowski_1Zdaniem Krzysztofa Wyszkowskiego powodem zatrzymania przez nią tramwaju był… brak prądu w sieci! Tak więc zatrzymanie było wymuszone i odbyło się bez woli p. Krzywonos.

Czy Henia-tramwajarka miała świadomość strajku i mimo to wyjechała na trasę? Czy też dowiedziała się o nim później? Czy faktycznie zatrzymanie tramwaju było wymuszone jedynie brakiem zasilania?

Historia najnowsza PRL kryje tajemnice. Anna Walentynowicz ujawnia prawdę o Henryce Krzywonos.

Henryka Krzywonos, ikona, albo łamistrajk, to tylko jedna z wielu.

4192384c-c410-11e0-905c-0016355ba1d6

3.12 2015