Opublikowany 7 listopada 2017 roku tekst „Wrocławscy prawnicy kryją się za wyłudzeniami?” spowodował wrzask i tupanie.  Czyżby dlatego, że na początku zawsze najgłośniej krzyczą winni?

17 listopada 2017 roku otrzymaliśmy z wrocławskiej kancelarii prawnej Białowąs, Dunikowski, Kustra, Trybuchowska wezwanie do usunięcia wspomnianego wyżej tekstu, który jakoby zawiera nieprawdę oraz godzi w dobra osobiste wielce czcigodnych wrocławskich prawników. Prócz sprawy karnej (osławiony art. 212 kk) zagrożono również pozwem ze względu na naruszenie dóbr osobistych.

Zamieszczone informacje godzą bowiem…. w wiarygodność!

Ciekawi mnie zatem, jakimi to gromami próbuje razić rzeczona kancelaria Komisję Nadzoru Finansowego?

Pozostający pod całkowitą kontrolą opisanej już UMCS sp. z o.o. i mieszczący się pod tym samym adresem, co wspomniana kancelaria Fincrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA została ukarana wyjątkowo wysoką jak na polskie warunki grzywną.

Spółka FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych musi zapłacić 5 mln zł kary – tak zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego. KNF cofnęła jej też zezwolenie na działalność.

Powód? Rażące naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez „niewykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu FinCrea TFI S.A. powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN”.

https://businessinsider.com.pl/finanse/fundusze/kara-knf-dla-fincrea-tfi/bwqk04d

Opisywane w „godzącym w dobre imię” wrocławskich prawników artykule „numery” miały miejsce wtedy, gdy pośrednią pieczę nad wyłudzającymi pieniądze pod pozorem świadczenia usług firmami telekomunikacyjnymi sprawowało to samo „towarzystwo”.

Wydaje się zatem oczywiste, że pismo wrocławskiej kancelarii stanowi wykroczenie z art. 44 u. 1 Prawa prasowego:

Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dlatego kierujemy skargę do Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, albowiem poczynania wspomnianej kancelarii stanowią próbę zastraszenia mediów, opisujących niewątpliwą patologię.

W którą 50% kancelarii jest zamieszana.

Dobra zmiana nie może być ograniczana jedynie do sądów.

26.11 2017