IPN w Krakowie zorganizował uroczystości z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Została odprawiona uroczysta msza święta w katedrze na Wawelu przy wystawionym cudownym obrazie Matki Boskiej Łaskawej oraz odsłonięto tablicę pamięci żołnierzy Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera.

Kraków 15 sierpnia 2020 roku.

Upamiętnienie [sic!] Rocznicy Bitwy Warszawskiej

na gmachu Akademii  Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

na gmachu Collegium Novum UJ