Rozum ludzki na wyżynach logiki i prawości, czyli Konferencja ks prof. Tadeusza Guza oraz Krzysztofa Karonia, która odbyła się 20 stycznia 2018 roku we Wrocławiu.

Dawno nie miałam takiej uczty intelektualnej dla mojego ucha. Dawno już nie usłyszałam tak konstruktywnych diagnoz i opisów rzeczywistości, w której żyjemy. To właśnie ten logiczny i prawdziwy opis pomaga mi, a i za pośrednictwem mediów w Internecie, mam nadzieję, że także wielu innym ludziom dobrej woli, poznać prawdę o świecie dekadencji i zniszczenia człowieka ery postnowoczesnej, zniszczenia nas!

Nie wszystko stracone kiedy mamy tych herosów myśli, którzy potrafią nam przedstawić rzeczywistość, taką jaka ona jest, dając jednocześnie receptę na jej pozytywną zmianę.

2 dni wcześniej w Wałbrzychu i dzień później w Kłodzku przygotowywałam i uczestniczyłam w Spotkaniach z Krzysztofem Karoniem pełnych treści. Jestem wdzięczna Panu Bogu, że dał mi tę Łaskę, by móc przyczynić się do poznania prawdy i edukacji ludzi dla ich dobra.

Polecam uważnemu wysłuchaniu i przesyłaniu innym, by też wiedzę tę poznali.