Rozbieżny wg Słownika języka polskiego PWN to krańcowo różny, rozchodzący się od jednego punktu w różne strony. Jednak zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa definicja ta jest błędna.

 

Radca prawny Paweł Łukasz Strumiński w końcu został sędzią. 10 października 2016 roku prezydent Andrzej Duda wręczył mu nominację na urząd sędziego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Pan sędzia Paweł Łukasz Strumiński z tej okazji „strzelił” sobie nawet słitfocię z Pierwszym Obywatelem RP.

slt-focia-z-ad

Rok wcześniej kandydował na urząd sędziego w położonym obok Gliwic Zabrzu.

Niestety. Negatywna opinia złożonego z ośmiu sędziów Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach  z dnia 10 czerwca 2015 r. oraz negatywna opinia Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego z 26 czerwca 2015 r. była powodem odrzucenia jego kandydatury przez Krajową Radę Sądownictwa.

struminski-zabrze-0

struminski-zabrze1struminski-zabrze-2

W 2016 roku Strumiński ponownie kandydował. Tym razem na vacat w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, gdzie od lat prowadził kancelarię.

Mimo negatywnej opinii Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego z 1 kwietnia 2016 roku KRS tym razem uznał Strumińskiego za godnego noszenia togi sędziowskiej.

krs1

krs2

Ze względu na to, że kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach tym razem było „za” kandydaturą gliwickiego radcy prawnego,  odmiennie niż Zgromadzenie, KRS obie opinie po prostu olał.

krs3

I tak oto Strumiński został sędzią.

W zasadzie powinniśmy mu pogratulować, gdyż ten w chwili nominacji 42 – letni człowiek (rocznik 1974) w odróżnieniu od dotychczasowych nowomianowanych posiada doświadczenie życiowe inne, niż tylko szkoła, matura i studia.

Ale…

Oto wpis w KRS z dnia 19 listopada 2016 roku.

siwkrs1siwkrs2

Wygląda na to, że pan sędzia nadal aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym!

siw-dane-wspolnikow-1

siw-dane-wspolnikow-2

Ba, wchodzi w skład Rady Nadzorczej firmy SIW sp. z o.o.

siw-rada-nadzorczaTymczasem art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w § 3 wyraźnie mówi:

Sędzia nie może:

  1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego;

  2. posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego.

Tymczasem nie dość, że sędzia Strumiński posiada 16% udziałów, to jeszcze zasiada w Radzie Nadzorczej spółki prawa handlowego.

Tak więc z istniejących dokumentów wynika ponad wszelką wątpliwość naruszenie obowiązujących przepisów, mających wszak gwarantować niezawisłość sędziowską w rozumieniu art. 178 u. 1 Konstytucji.

 

Dwaj inni wspólnicy pana sędziego to znani ze specyficznego doboru klientów młodzi gliwiccy adwokaci.

http://3obieg.pl/maciej-janson-adwokat-ktory-klamie

SIW sp. z o.o. dała się poznać na rynku jako firma windykacyjna, co w żadnym wypadku chwały jej wspólnikom nie przynosi.

siw-w-pkt

siw-pkt-2

siw-reklama

Pośród rozlicznych Urban legends, jakich wiele w każdym mieście, ostatnia krążąca po Gliwicach budzi szczególny niepokój. Oto bowiem gdzieś tam w okolicach Rynku czy też Placu Inwalidów mieści się ponoć tajemniczy KARTEL, który może wszystko i wszystkich załatwić. Przynajmniej w sądzie.

Ale to przecież bajki, prawda?

pawel-struminski

19.11 2016