UWAGA NA LOKALNE KLIKI! 

Bez względu na orientację polityczną Nie dajmy się zwieść w wojnie SĘDZIOWSKO-POLSKIEJ – wspierajmy legalnie i demokratycznie wybrany Polski rząd!

PRZEDMOWA:

Fragment z książki pt. „Banksterzy – kulisy globalnej zmowy” autor Janusz Szewczak: „Gdyby demokratyczne wybory mogły (…) naprawdę coś zmienić, już dawno zostałyby zakazane przez bankierów i przez powolne im tzw. elity polityczne przy akompaniamencie sprzedajnych mediów. Gdy ostatnie wybory w Polsce wyłoniły do rządzenia przedstawicieli narodu, którzy nie chcą bezwzględnie podporządkować się chciwości banksterów, rozpoczęła się natychmiast olbrzymia europejska nagonka na tych ludzi, przecież demokratycznie wybranych; spotykają się oni z najbardziej absurdalnymi zarzutami, są szkalowani, grozi się im międzynarodowym monitoringiem, wykluczeniem, karami finansowymi, wstrzymaniem kredytowania itd. Trzeba sobie uświadomić, kto tak naprawdę stoi za tą dobrze zorganizowaną i wcale nie tanią akcją dywersyjną przeciwko PiS-owskiemu rządowi i przeciwko polskiemu narodowi. To nie jest Nowoczesny Ryszard Petru; ten jest bowiem tylko narzędziem w rękach banków.”

Czy i buntownicza grupa sędziów, która dba przede wszystkim o swoje własne interesy, jest również antypolskim narzędziem w rękach banksterów?! Zastanówmy się nad tym czytając poniższy artykuł.

SEDNO:

To MY – NARÓD jesteśmy SUWERENEM! To MY jesteśmy prawodawcą i pracodawcą sędziów! W naszym imieniu działa legalnie i demokratycznie wybrany obecny POLSKI RZĄD! Jeśli zatem, rząd działający w naszym polskim interesie, w naszym jako – SUWERENA –  imieniu, zamierza przeprowadzić stosowne, konieczne i korzystne dla nas Polaków zmiany w funkcjonowaniu sądów (reforma polskiego sądownictwa), to „kasta” sędziowska ma OBOWIĄZEK te zmiany ZAAKCEPTOWAĆ a nie KWESTIONOWAĆ! Takie są zasady demokracji!!! Tymczasem, jak się wydaje, istnieje grupa sędziów, którzy nie uznają zasad kraju w którym żyją –  Polski! Nie uznają woli suwerena (narodu)! Nie uznają demokracji! Stawiają siebie ponad wszystkimi!

Już wkrótce, bo z początkiem września 2016r. Polska zostanie zaatakowana przez właśnie przez tę grupę sędziów: istniejące w Polsce PAŃSTWO W PAŃSTWIE czyli „kastę” sędziowską! A ja przypuszczam że na pomoc sędziom przyjdą lokalne zabetonowane kliki!

Wiele można się dowiedzieć w artykule pt. „SPISEK SĘDZIÓW”,  tygodnika ogólnopolskiego „Warszawska Gazeta” nr 31 (numer: 5-11 sierpień 2016r.), jedna z nielicznych obiektywnych gazet na rynku, której motto brzmi: „Nie obchodzą nas partie lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski – polskiej.”

W cudzysłowiach kilka cytatów z w/w artykułu:

„To ma być próba szantażu wobec rządu i prezydenta RP w związku z planowaną reformą polskiego sądownictwa, która ma się dokonać jeszcze w tym roku.”

 „Strajk, akcje protestacyjne, wezwanie o pomoc do unijnych instytucji – takie działania chce podjąć przeciwko rządowi część sędziów”

„Środowiska sędziowskie szykują się do politycznej konfrontacji z PIS-em. Sędziowie zamierzają zapoczątkować ją na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który rozpocznie się 3 września.”

„W zorganizowaniu kongresu zaangażowały się cztery stowarzyszenia sędziów: lustitia, Themis, proFamilia oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.”

„Kolejnym krokiem w tej wojnie ma być skarga do Brukseli, która uruchomiłaby przeciwko Polsce odpowiednie procedury w tej sprawie.”

Bunt niektórych sędziów przeciwko obecnym polskim władzom – wybranym demokratycznie i legalnie przez NARÓD – SUWEREN, miał już miejsce w tym roku w kwietniu:

„W kwietniu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, która zobowiązywała sądy powszechne do respektowania niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego”.

Niektóre lokalne władze terytorialne (oprócz krakowskiego przykładu, nie wiem ile było takich przypadków w całej Polsce) również poparły tę uchwałę na sesjach rady miasta!  Tak wyglądała ta sprawa w Krakowie:

„Rada Miasta Krakowa przyjęła w środę rezolucję, w której stwierdziła, że przy podejmowaniu uchwał będzie stosować się do wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Do ich uwzględniania przy wydawaniu decyzji administracyjnych radni wezwali także władze Krakowa. (…) Za jej przyjęciem byli radni PO i prezydenckiego klubu “Przyjazny Kraków”, przeciwni – radni PiS.” (Źródło)

Całe szczęście że wojewoda zapanował nad sytuacją:

„Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Miasta Krakowa ws. Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o dokument z początku czerwca. Krakowscy radni stwierdzili w nim, że będą stosować się do “wszystkich orzeczeń Trybunały Konstytucyjnego”. Wezwali też rząd, premier i prezydenta do zakończenia sporu wokół Trybunału. Zdaniem Wojewody Rada Miasta nie ma kompetencji, żeby przyjmować takie rezolucje.” (Źródło)

Sprawa jednak nie wydaje się być zakończoną….

(…)„Klub radnych Platformy Obywatelskiej, który głosował za rezolucją, zamierza w tej sprawie zwołać nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Chcę też skierować ten spór do sądu.”

Sprawdźcie jak to jest w Waszych miastach i gminach! Czy radni Waszych miast i gmin też uchwalali podobne uchwały!??

W mojej opinii to jest SKANDAL! Uważam, że w ten sposób niektórzy sędziowie  oraz lokalne władze które poparły tę uchwałę, łamiąc wszelkie zasady demokratyczne, pokazali, że nie uznają polskich władz, a tym samym woli SUWERENA, czyli nas zwykłych Polaków, którzy te władze wybraliśmy po to, aby działała w naszym imieniu i w naszym POLSKIM interesie! Jeśli ktoś tutaj złamał zasady demokracji to grupa niepokornych SĘDZIÓW i lokalne władze, a nie POLSKI RZĄD!  – wybrany legalnie i demokratycznie!  Pamiętajmy o tym kiedy rozpęta się SĘDZIOWSKO-POLSKA wojna! Zwróćmy wtedy również uwagę na stanowiska lokalnych władz terytorialnych w tej sprawie, szczególnie tych, które poparły tę uchwałę “KASTY” SĘDZIOWSKIEJ z kwietnia. Żądajmy DYMISJI tych lokalnych władz, które poprą bunt sędziów, bo według mnie, to są zabetonowane lokalne kliki, które działają prawdopodobnie w swoim własnym prywatnym interesie, a może i w interesie OBCYCH, nie dbając o dobro wyższe jakim jest WOLNA i SUWERENNA POLSKA a przede wszystkim nie uznające WOLI SUWERENA!!! Uważam, że lokalne władze, które poprą bunt niektórych sędziów, to sabotażyści prowadzący działania antypolskie!

Tak więc już na początku września, szykuje się nam  kolejna bitwa o SUWERENNOŚĆ i INTEGRALNOŚĆ terytorialną Polski! W tej chwili można mieć wrażenie, że niektórzy sędziowie uważają się  za Bogów! Zamiast spełniać swoją powinność jako słudzy narodu i społeczności,  stojący na straży prawa, sprawiedliwości i pokoju, narażają nas na zgubę, być może nawet na interwencje obcych wojsk w Polsce i rozbiór terytorialny (obserwuj poczynania lokalnych władz i klik!) W moim mniemaniu nie można tego nazwać inaczej jak ZDRADĄ STANU! Moim zdaniem, Ci ludzie nie zasługują nawet na bycie Polakami, a co dopiero na bycie naszym sędziami! Chciałabym mieć nadzieję, że w tym sędziowskim szaleństwie, w pędzie do utrzymania za wszelką cenę swoich nienależnych przywilei i swojej uzurpacyjnej władzy, znajdzie się jeszcze grupa zdrowo myślących, patriotycznie nastawionych do Polski, uczciwych i prawdziwych sędziów z powołania, którzy przeciwstawią się tym szaleńcom: przemawiając im do rozsądku i blokując ich w unicestwieniu Polski!

Pamiętajmy też, że „kasta” sędziowska to jedna z tych grup, które nie zostały poddane lustracji i dekomunizacji! To daje do myślenia i wiele wyjaśnia!

Bez względu na orientację polityczną Nie dajmy się zwieść w wojnie SĘDZIOWSKO-POLSKIEJ – wspierajmy legalnie i demokratycznie wybrany Polski rząd!

Autor: Teresa Garland