Wadowickie obchody Narodowego Święta 3 Maja rozpoczęła msza św. odprawiona w Bazylice Ofiarowania NMP. Po niej, zgodnie z wieloletnią tradycją, zebrani przemaszerowali przed Pomnik Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej.

Mszę św. celebrowali księża Adam Kurdas, Marek Matusik oraz karmelita bosy ojciec Grzegorz Irzyk. Wśród gości obecni byli poseł na Sejm RP Ewa Filipiak, delegacja reprezentująca posła na Sejm dra hab. Józefa Brynkusa, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hajnosz i przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego Zofia Kaczyńska. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele służb mundurowych z komendantem powiatowym Policji podinspektorem Arkadiuszem Śniadkiem, komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej brygadierem Pawłem Kwarciakiem i zastępcą dyrektora Zakładu Karnego majorem Zbigniewem Zadorą, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych z Wadowic i powiatu. Licznie przybyła także młodzież wadowickich szkół.

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy uroczystości, do których dołączył poseł na Sejm RP Marek Polak, przemaszerowali przed Pomnik Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, gdzie po odegraniu Hymnu Narodowego złożono kwiaty. Po krótkich wystąpieniach burmistrza B. Kalińskiego i posła M. Polaka oraz odczytaniu listu posła prof. Józefa Brynkusa, zebrani powrócili na plac Jana Pawła II, gdzie częstowano tradycyjną żołnierską grochówką – przygotowaną jednak nie przez wojsko, ale przez restaurację Graniczna – i śpiewano piosenki nie tylko patriotyczne. Pogoda wprawdzie nie zakłóciła oficjalnej części uroczystości, ale w chwilę później padający deszcz znacznie przerzedził szeregi tych, którzy pozostali na wadowickim rynku, aby wspólnie świętować piękną rocznicę.

Pełna treść listu posła dra hab. Józefa Brynkusa.

Wadowice, dnia 3 maja 2019 roku

Szanowni Państwo
                         Uczestnicy uroczystości z okazji
                                        Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja

Witaj dniu Trzeciego Maja,
który wolność nam zwiastujesz,
pierzchła już ciemiężców zgraja,
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

Szanowni Państwo,
rocznica uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej Konstytucji, to nie tylko okazja do świętowania, ale także do głębszej refleksji. Przypomina nam, że Polska była i jest w Europie oraz świecie liderem pozytywnych przemian, ale także obrońcą podstawowych wartości. Oby przypomniane słowa Mazurka 3 Maja okazały się prorocze.

Podobnie jak kiedyś budowaliśmy podwaliny nowoczesnej Europy, wnosząc do niej wkład w postaci Konstytucji 3 Maja, tak dzisiaj powinniśmy stać na straży wartości, które legły u podstaw Unii Europejskiej jako wspólnoty suwerennych państw. Wtedy, przed 228. laty przeciwko Konstytucji 3 Maja skierowały się bagnety ówczesnego „komitetu obrony demokracji” w postaci Targowicy i rozbiorowych mocarstw.

Dzisiaj przeciwko suwerennej Polsce w nowoczesnej Europie kierują się ataki socjalistycznego etatyzmu i totalitarnego oberpaństwa unijnych urzędników, które w zamyśle politycznych manipulatorów zastąpić ma wspólnotę suwerennych narodów, wspierającą się wzajemnie w myśl podstawowej zasady chrześcijańskiej nauki społecznej, jaką jest zasada solidarności. Solidarności nie w niszczeniu a w obronie wspólnych wartości. Tej zasady, która legła u podstaw założenia Wspólnoty Europejskiej, a którą nasz Wielki Rodak, patron Wadowic Święty Jan Paweł II przypomniał nam wołając: „Jedni drugich brzemiona noście. Solidarnie to znaczy razem, a nie jedni przeciwko drugim”.

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosując w nich wybierajmy tych, którzy będą bronić polskiej suwerenności i korzeni cywilizacji europejskiej, przed nihilizmem ukrytym za parawanem multikulturowego zrównania wartości z antywartościami. Tych, którzy do Parlamentu Europejskiego nie idą walczyć przeciwko Polsce, ale sprzeciwić się niszczeniu tradycji naszej Wspólnej Europy. Niech duch Konstytucji 3 Maja przyświeca nam wszystkim w wyborach, a naszym reprezentantom w Parlamencie.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP

Galerię zdjęć można zobaczyć tutaj.

Fot. Maria Sitko