Pragnę poinformować czytelników, że nadal trwa walka o akcje FSM dla ponad 25.000 byłych pracowników Fabryki Samochodów Małolitrażowych.

W Tychach, w siedzibie Delegatury NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego odbyło się spotkanie Zespołu do spraw roszczeń za utracone akcje z tytułu prywatyzacji FSM S.A. Stanisław Borowski z Tychów przedstawił aktualne działania Zespołu, natomiast piszący te słowa poinformował o ukazaniu się książki pt.: „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji„, w której szczegółowo opisana jest zarówno afera prywatyzacji FSM SA jak i bezprawne pozbawienie ponad 25.ooo byłych pracowników FSM praw do bezpłatnych akcji.

Do walki o sprawiedliwość wobec wielotysięcznej rzeszy okradzionych z praw do akcji Polaków włączył się Poseł na Sejm R.P. Józef Brynkus z Wadowic z klubu „Kukiz’15”, oraz Senator R.P. z Tychów Czesław Ryszka z PiS.

Pan Poseł Józef Brynkus wystąpił z interpelacjami zarówno do Ministra Sprawiedliwości jak i do Ministra Pracy, a ponadto osobiście przekazał Pani Premier Beacie Szydło w/w książkę na temat złodziejskiej prywatyzacji FSM S.A.

Po spotkaniu z przedstawicielami Zespołu ds Roszczeń za utracone akcje FSM Senator Czesław Ryszka wystąpił w tej sprawie na forum Senatu RP (treść wystąpienia), a ponadto wystosował interpelacje do Ministra Finansów (odpowiedzi na te interpelacje). Odpowiedzi na te interpelacje zarówno poselskie jak i senackie świadczą o kompletnym braku woli aktualnych ministrów do merytorycznego zajęcia się tematem.

Zespół ds roszczeń za utracone akcje FSM przekazał swoje opinie na temat indolencji urzędników Ministerstwa Finansów (w załączniku). Pan senator Ryszka po otrzymaniu tych uwag niezwłocznie skierował do Ministra Finansów kolejne pismo. O odpowiedzi Wicepremiera Morawieckiego poinformujemy czytelników natychmiast jak tylko zostanie ona udzielona Panu senatorowi Ryszce.

Piszący te słowa miał zaszczyt zreferować osobiście Panu Senatorowi Ryszce w jego biurze w Tychach zarys całej afery tysiąclecia, związanej z przekształceniami własnościowymi FSM.
Jestem zaskoczony, że Rząd PiS lekceważy dotychczas zarówno wystąpienia w sprawie FSM ze strony Posła na Sejm profesora Józefa Brynkusa jak i Senatora R.P. Czesława Ryszki.

Ze swojej strony pragnę zapewnić Czytelników, że zarówno Zespół ds roszczeń za utracone akcje FSM jak i nasi sprzymierzeńcy w osobach Posła Brynkusa z Wadowic jak i Senatora Ryszki z Tychów będą nadal walczyć o rekompensaty dla byłych pracowników FSM z tytułu bezprawnego pozbawienia ich puli bezpłatnych akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa.

Wystąpienie „Zespołu do spraw roszczeń za utracone akcje z tytułu prywatyzacji FSM S.A”.

Od redakcji portalu Pressmania.pl

Senator Ryszka nt. akcji FSM Ministerstwo Finansów – akcje FSM Wiceminister Finansów nt. akcji FSM Zespół d.s.roszczeń z tytułu utraconych akcji FSM Rajmund Pollak mgr inż., brał udział we wdrażaniu do produkcji Fiata 126p, Fiata Cinquecento, Fiata Seicento oraz w realizacji importu linii i maszyn produkcyjnych dla Fiata Panda. W latach 1980–2008 działacz NSZZ Solidarność. Od 1989 do 1991 Przewodniczący Komisji Zakładowej „S” Biura Handlu Zagranicznego Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Zajmował szereg funkcji związkowych m.in.: Przewodniczącego K.Z. Fiat Auto Poland w roku 1995. Był członkiem Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „S” Fiat Auto Poland S.A.Doprowadził do odtajnienia protokołu NIK na temat prywatyzacji FSM i oddał do Prokuratury sprawę tej afery. Całe życie bezpartyjny.

Relacja wideo Rajmunda Pollaka ze spotkania autorskiego na temat książki „Polacy wyklęci z FSM” w Klubie Ronina, którego autorem było wydawnictwo Editions Spotkania:

Fot. portal blogpress.pl