Generał Armii André Blattmann, dowódca sił zbrojnych Szwajcarii, na stanowisku od 2009 roku – ostrzega, że zachodzi bardzo wysokie ryzyko wybuchu WOJNY DOMOWEJ w wielu miejscach Europy, która następnie może błyskawicznie opanować cały kontynent.

Przyczyną wybuchu konfliktu wg Generała jest niekontrolowany napływ imigrantów z Bliskiego Wschodu do Europy, która znajduje się dodatkowo w fazie kryzysu gospodarczego, oraz nękana jest nieustannymi próbami ataków terrorystycznych, z których wielu nie udało się zapobiec, a kolejne są wciąż planowane. Wpuszczenie takiej masy wyszkolonych terrorystów do Europy nie da się skontrolować w całości.

Słowa te przerywają zmowę politycznej poprawności, tym bardziej są znaczące, ponieważ padają z ust wyważonego i racjonalnego, powszechnie szanowanego dowódcy sił zbrojnych Szwajcarii.

„Zagrożenie terroryzmem wzrasta, a wojna hybrydowa toczy się już na całym świecie. Perspektywy gospodarcze są ponure, a niekontrolowane migracje osób wysiedlonych i uchodźców wojennych mogą mieć bardzo nieprzewidywalne konsekwencje”.

Szwajcaria jest na celowniku islamskich terrorystów głównie ze względu na sprzeciw wobec prób wznoszenia meczetów, noszenia burek, oraz przed imigracją wyznaniową i islamizacją  tego kraju.

O ile Szwajcaria nie brała wcześniej udziału w wojnach światowych, tego konfliktu może nie uniknąć.

Źródło: bearingarms.com