W roku 2015 jubileusz trzydziestupięciu lat działalności obchodzi Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Obchody tej rocznicy zorganizowano także w Wadowicach, dawniej siedzibie Delegatury i Podregionu, obecnie Oddziału nr 7 Zarządu Regionu Małopolska. Zorganizowano je w listopadzie, by upamiętnić datę pierwszych spotkań i  zebrania przedstawicieli powstałych wcześniej komisji zakładowych, owocujące zawiązaniem struktury międzyzakładowej, która miała ważne znaczenie dla regionu, a w niektórych aspektach swej działalności także dla całej Polski i świata. Wiadomo bowiem powszechnie, że Wadowice to miejsce szczególne, miasto rodzinne Karola Wojtyły Świętego Jana Pawła II, duchowego Ojca „Solidarności” i przemian, jakie zaszły w Polsce w ostatniej dekadzie XX w.

Uroczystą sumę odprawili 15 listopada w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Ofiarowania NMP księża Adam Garlacz i Janusz Korbel. Ten ostatni w pięknej homilii przypomniał niektóre wątki historii „Solidarności” na Ziemi Wadowickiej, w tym przywrócenie Pomnika Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty na jego miejsce przed dawnymi koszarami pułku przy głównej ulicy miasta, oraz inicjatywę utworzenia w Wadowicach muzeum biograficznego poświęconego Papieżowi-Polakowi, której owocem było powstanie Muzeum – Dom Rodzinny Świętego Jana Pawła II, prezentującego dzisiaj światu nie tylko jego postać, ale także posługę i nauczanie.

W czasie mszy św. wręczono długoletniemu b. proboszczowi tej wadowickiej parafii, ks. infułatowi Jakubowi Gilowi, medal XXXV-lecia NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, przyznany za wieloletnią współpracę ze związkiem. Dziękując ks. inf. Gil wezwał ”Solidarność” do dalszej aktywności. Nawiązując do wydarzeń z 11 listopada, kiedy Związek przygotował obchody Święta Niepodległości, a w ich przededniu został jako organizator „wypchnięty” z tej uroczystości przez nieprzychylne mu władze samorządowe, wołał słowami Największego z Wadowiczan: „Nie lękajcie się! Prowadźcie lud. Nie dajcie się odpychać od symbolu „Solidarności” jakim dla miasta jest Pomnik Żołnierzy 12 pp.” Po mszy św. złożono kwiaty o stóp pomnika Świętego Jana Pawła II przed Bazyliką, oraz obelisku NSZZ „Solidarność” na placu „Solidarności”.

Podczas okolicznościowego spotkania w Wadowickim Centrum Kultury ponad czterdziestu działaczom związku i przedstawicielom komisji zakładowych z powiatów oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego wręczono pamiątkowe medale XXXV-lecia Regionu Małopolska NSZZ „S”, przyznane na wniosek długoletniego przewodniczącego wadowickiego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” i członka Komisji Krajowej Związku, Zdzisława Szczura. Obecni byli przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska Wojciech Grzeszek oraz wiceprzewodniczący Anna Skólska, Adam Lach i Jerzy Smoła. Gratulacje i życzenia dalszej owocnej działalności związku przekazali obecni na spotkaniu senator Andrzej Pająk (PiS) i poseł Ewa Filipiak (PiS), która odczytała także list od premier poseł Beaty Szydło, lidera listy PiS w okręgu wyborczym, obejmującym obszar działalności wadowickiej „Solidarności”. Pani premier napisała:

List Beaty Szydło„Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość jubileuszu XXXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Ziemi Wadowickiej.

Dziś trzeba mówić i pamiętać o ideałach „Solidarności” sprzed 35 lat. Te ideały kierowały działaniami, których efektem był konsekwentny marsz drogą ku wolności. Na tej drodze spotkali się przede wszystkim ludzie pracy. To również droga, którą podążali mieszkańcy Ziemi Wadowickiej. I dzięki nim dziś możemy świętować Jubileusz XXXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Ziemi Wadowickiej.

Łączę się razem Państwem w szacunku wobec osób, które nie wahały się ponosić wyrzeczeń w imię polskiej drogi do wolności. Nie zapominajmy o tym, jak było. Wspólnie działajmy na rzecz tego, aby było lepiej. Przed nami wielkie zadanie. Na nas spoczywa odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju.

Przesyłam wyrazy szacunku wszystkim tym, którzy tworzyli i tworzą NSZZ „Solidarność” Ziemi Wadowickiej. Gratuluję pięknego Jubileuszu i życzę wszelkiej pomyślności na drodze dalszych działań.”

List na ręce organizatorów uroczystości przekazał także nieobecny powodu choroby poseł Ruchu Kukiz’15, dr hab. Józef Brynku, który napisał:

List do Solidarności posła dr hab. Jóżefa Brynkusa„Dziękuję za zaproszenie na wadowicki jubileusz 35-lecia NSZZ „Solidarność”. Niestety z przyczyn ode mnie niezależnych nie mogę uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. „Solidarność” to nie tylko imię związku zawodowego. To nie tylko imię idei, która zmieniła losy Europy i świata. To przede wszystkim zasada, która powinna towarzyszyć nam wszystkim w codziennej pracy i postawie wobec innych ludzi. Kiedy przed trzydziestu pięciu laty rodził się nowy ruch związkowy i społeczny, ta właśnie idea wspólnoty przyświecała jego twórcom. W swoim nauczaniu potwierdził ją Najwybitniejszy Wadowiczanin – Święty Jan Paweł II – przypominając nam, abyśmy jedni drugich brzemiona nieśli, ponieważ współpraca i wzajemne wspieranie są równie ważne jak rywalizacja czy walka.

W pierwszym dziesięcioleciu idea Solidarności musiała się zmierzyć z wrogiem widocznym i jasno określonym – komunistycznym totalitaryzmem niewolącym nie tylko niepodległościowe, ale także społeczne dążenia obywateli. I dzięki Solidarności okowy tej niewoli zostały zerwane. W kolejnych latach wielokrotnie próbowano nas ująć w o wiele nieraz trudniejsze do rozbicia schematy politycznej poprawności i uległości systemowym czy ponadnarodowym grom interesów. I tu także, w walce o suwerenność Polaków rola „Solidarności” jako ruchu związkowego i społecznego, ale także jako idei wspólnoty okazała się rolą nie do przecenienia.

Doświadczenie całych minionych 35. lat pokazało, że idea Solidarności nie przeminęła i że „Solidarność” także jest nadal potrzebna. Dlatego życząc Wam – wszystkim uczestnikom wadowickiego spotkania i wszystkim członkom NSZZ „Solidarność” – kolejnych wielu lat owocnej działalności, apeluję do Was, abyście związkowych sztandarów nie zwijali, ale pod nimi nadal służyli ideałom Polski wolnej i sprawiedliwej.”

Obecność – mimo wielu obowiązków parlamentarnych – ważnych gości, jak też skierowane listy są dowodem szacunku dla dokonań Związku, także na Ziemi Wadowickiej. Ale wymowa tego jubileuszowego spotkania jest o wiele szersza i głębsza. Bowiem praktycznie wszyscy obecni zgodzili się, że 35 lat działalności i zasług to dopiero początek drogi, do dalszej budowy Polski jako państwa obywatelskiego i sprawiedliwego. Wiele z ideałów „Solidarności” pozostaje nadal do spełnienia. Wywalczonej wolności trzeba nadal bronić. Przy ideałach wiernie trwać. I takie są nadzieje Polaków.

Autor: (mic)

Fot. Krzysztof Kopacz, redaktor naczelny portalu powiatlive.pl