Pamięci niezłomnych drukarzy,

redaktorów, kolporterów prasy podziemnej czasów komunistycznych

Kraków, Osiedle Szklane Domy [Nowa Huta] 25 maja 2018 r.

6.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg