75 Rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego

Kraków, 1 sierpnia 2019 r.