Na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się w poniedziałek 9 grudnia 2019 roku konferencja pt. „Ideologia LGBT i gender. Doświadczenia państw UE i polityka UE”. Wydarzenie zorganizoali europosłowie PiS Beata Kempa i Patryk Jaki. W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy, którzy zajmują się problematyką LGBT i gender. Głos zabrali m.in. ks. prof. Paweł Bortkiewicz, prof. Andrzej Nalaskowski i ks. prof. Dariusz Oko. Jak poważne są to sprawy pokazuje m.in. nasilająca się ideologizacja już od lat szkolnych dzieci i młodzieży, ataki na rodzinę i małżeństwo. A także promocja dewiacji w przestrzeni publicznej. Ważne jest, aby w toczącej się debacie społecznej o ideologii LGBT padały naukowe i niepodważalne argumenty.

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak podkreślała w trakcie otwartej dyskusji, że w polskich szkołach należy szanować godność każdego dziecka. – Szkoła ma dziecko wychowywać i uczyć. Natomiast sprawy własnej seksualności ten młody człowiek będzie mógł sobie odpowiednio identyfikować, kiedy szkołę skończy – bo to nie jest sprawa szkolna. Tak samo jak nie jest sprawą szkolną to, czy nauczyciel jest homoseksualistą, czy też nie – podkreśliła.

– Nie pozwolę na to, żeby w polskich szkołach – w Małopolsce na pewno – ideologia, która mówi, że seksualność człowieka jest najważniejsza, wchodziła do moich szkół – zaznaczyła kurator. Przypomniała, że w szkołach „jest nauczanie seksualne jako element wychowania do życia w rodzinie”.

– Wychowujemy, żeby dzieci mogły zakładać rodzinę; mężczyzna, kobieta, dzieci – to jest rodzina, według naszego pojęcia i według prawa polskiego. My działamy zgodnie z prawem polskim – oceniła Nowak.

Wydarzenie zorganizowane przez europosłów Patryka Jakiego i Beatę Kempę pierwotnie miało odbyć się na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak uczelnia nie wydała na to zgody. Na debatę zgodziły się za to władze Uniwersytetu Papieskiego.

Wśród panelistów znaleźli się ks. prof. Dariusz Oko, prof. Aleksander Nalaskowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. prof. Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dziennikarz Jacek Karnowski (wSieci, wPolityce).

Podczas debaty panelistów wielokrotnie krytykowano rozwiązania, które społeczeństwa zachodnie wprowadziły w związku z działaniami na rzecz przedstawicieli mniejszości seksualnych, i apelowano o niewprowadzanie ich w Polsce.

Europoseł dr Patryk Jaki, pytany przez dziennikarzy o to, dlaczego do debaty nie zaprosił osób, które pierwotnie miały brać w niej udział, podkreślił, że znaczenie miał właśnie fakt zorganizowania jej na uczelni papieskiej, odnoszącej się do nauki Jana Pawła II, który dziś „byłby poddany szerokiemu ostracyzmowi”. Europoseł zaznaczył jednak, że – moderując dyskusję – starał się, aby „przeciwnicy mieli możliwość komfortowego – na ile jest to możliwe w tych warunkach – zabierania głosu”.

Polityk wskazywał, że „dyskusja naukowa ma to do siebie, że każdy może przedstawić swoją opinię”. – Dlatego bardzo zależało mi na otwartej dyskusji, na którą każdy mógł przyjść, zadać pytanie – powiedział.

Były wiceminister sprawiedliwości dr Patryk Jaki podkreślił, że zależy mu, aby w szkołach i systemie edukacji „nie stosowano w przyszłości metod, które są znane w wielu miejscach za granicą, to znaczy, żeby ekspansywnie nie wchodziła tam ideologia LGBT i ideologia gender, będąca bardzo dobrze opisana na przykład w samorządowej karcie LGBT+, którą podpisał w Warszawie Rafał Trzaskowski”.

Kraków, 9 grudnia 2019 roku.