Światełko nadziei nadal świeci dla OSP w Łaśnicy! Świeci i miejmy nadzieję, że niedługo zmieni się w czyny. Mamy kolejną deklarację wsparcia działań zmierzających do odbudowy remizy dla Naszej OSP w Łaśnicy. Deklarację złożoną przez Pana Wojewodę Małopolskiego. Pana Wojewodę, który jako jeden z niewielu próbuje polubownie rozwiązać zaistniałą sytuację.

Zainteresowani sprawę Naszej jednostki znają od lat. W ramach przypomnienia, komentujących informuję, że po latach bezskutecznych próśb o pomoc w odbudowie zniszczonej przez osuwisko remizy OSP w Łaśnicy (budynek własności stowarzyszenia) w grudniu 2015 roku skierowałem prośbę do Pani Premier Beaty Szydło, która nie pozostała obojętna na Naszą beznadziejną sytuację.

W dniu 11 stycznia zorganizowane było spotkanie u Pana Wojewody Małopolskiego w w.w. sprawie. W dniu następnym tj. 12 stycznia z urzędu Gminy w Lanckoronie zostało wysłane pismo w sprawie odbioru sprzętu przeciwpożarowego wraz z paliwem. Decyzją tą Nasza jednostka została pozbawiona gotowości bojowej (nie ulegliśmy naciskom). Ponadto nie została podpisana umowa z kierowcą konserwatorem oraz został zerwany obowiązek utrzymania jednostki w gotowości bojowej.

Kto w tej sprawie nie chce polubownego rozstrzygnięcia? My – proszący od lat o pomoc? Czy może nasz pan i władca wójt gminy Lanckorona Tadeusz Łopata?

,, Informuję, iż Gmina Lanckorona nie wystąpiła do Wojewody z wnioskiem o pomoc w przedmiotowej sprawie”.

Pismo od Wojewody małopolskiego w sprawie OSP Łaśnica