Łowiectwo wiąże się wieloletnią tradycją, która podtrzymywana jest od wielu stuleci. Praca myśliwego to nie tylko polowanie, ale również dbanie o równowagę w przyrodzie oraz miejscową florę i faunę. Każdy myśliwy musi wpierw zdać testy, żeby otrzymać pełnoprawne członkostwo w PZŁ. Jak wyglądają testy na myśliwego?

Jakie są wymagania na myśliwego?

Wszyscy myśliwi są zrzeszeni w kołach łowieckich, które podlegają organowi nadrzędnemu, czyli Polskiemu Związkowi Łowieckiego (PZŁ).

Każda osoba, która chce przystąpić do braci łowieckiego, musi spełniać kilka podstawowych wymogów – pełnoletność, obywatelstwo polskie, być niekaranym za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim oraz odbyć roczny staż w kole łowieckim.

Testy PZŁ organizowane są kilka razy w roku w niemal każdym kole łowiecki. W zależności od zainteresowania mogą być organizowane rzadziej lub częściej. Osoby, które zaliczą egzamin, zostają pełnoprawnymi członkami Polskiego Związku Łowieckiego.

Egzamin na myśliwego

Testy PZŁ składają się z trzech etapów i każdy z nich musi zostać zaliczony przed podejściem do kolejnego etapu. Niezaliczenie jednego z etapów uniemożliwia podejście do kolejnego i należy powtórzyć cały egzamin.

  1. Test z wiedzy o łowiectwie

Arkusz obejmuje 100 pytań z czterema możliwymi odpowiedziami, ale tylko jedna odpowiedź jest poprawna na dane pytanie. Test wiedzy obejmuje 70% pytań z ogólnej wiedzy o łowiectwie oraz 30% o bezpieczeństwie w trakcie polowania.

 „Specjalnie na potrzeby kandydatów przygotowaliśmy opracowane arkusze z odpowiedziami na wszystkie pytania, które mogą pojawić się na testach na myśliwego. To znacząca skraca czas potrzebny na naukę i pozwala zaliczyć egzamin za pierwszym podejściem”. – zaznaczają specjaliści ze strony Odpowiedzi.com.pl.

  1. Egzamin ustny

Zaliczenie egzaminu ustnego nie powinno być problemem, gdyż obejmuje jednakowy zakres wiedzy jak test pisemny. Pytania mogą być jednak inaczej formułowany, co może zmylić kandydata lub zestresuje się obecnością komisji.

  1. Egzamin strzelecki

Myśliwi muszę zaliczyć egzamin z obsługi broni, gdyż stanowi ona jedno z wielu narzędzi ich pracy. Celne strzelanie przydaje się niejednokrotnie w trakcie polowań i pomaga w utrzymaniu odpowiedniego stanu ilościowego zwierząt w danym okręgu łowieckim.

Zaliczenie egzaminu strzeleckiego – minimalny wynik

  • Strzelanie do rzutek – 4/10 celnych trafień
  • Strzelanie do makiety zająca – 4/10 celnych trafień
  • Strzelanie do makiety jelenia – 3/5 celnych trafień