Dzięki uprzejmości Profesora Sławomir Cenckiewicz dostałem fotokopie kilku fiszek z odkrytej niedawno kartoteki żołnierzy sowieckich skierowanych do „bycia Polakami” w „odrodzonym wojsku polskim” (taka nazwa figuruje na jednej z kart – nie LWP, ale OWP nomen omen). Miałem dziś dzień pełen emocji, wykład i nie skomentuję wszystkich, ale pokażę jedną. Dla mnie dość ciekawą. Poniżej zdjęcia i mój komentarz.

Z ograniczonych danych biograficznych wynika wyraźnie , iż tow. Anochin Wiktor, członek WKP(b) znalazł się w wojsku sowieckim w roku 1939, a więc pochodzi z typowo „stalinowskiego” zaciągu, po czystkach. Wołgokonow w biografii Stalina pisze, iż „Koba” chciał mieć wojsko całkowicie zależne od siebie i główny pobór „dzieci Stalina” nastąpił w latach 1938/39, czyli po zakończeniu pierwszej, najtragiczniejszej fali czystek. Anochin całą swoją karierę zawdzięcza tow. Stalinowi, włącznie ze szkołą lotniczą. Nie wiem w jakim stopniu służył i co robił 10 Pułku Lotniczym Armii Czerwonej na froncie białoruskim, ale nie był chyba oficerem, co może świadczyć o tym, że nie brał bezpośredniego udziału w walce. Piloci bojowi awansowali bardzo szybko. Szybko awansować zaczął dopiero w „odrodzonym” wojsku polskim. Zwróćmy uwagę na rubrykę 13. Chorąży, podporucznik bez daty mianowania. Dopiero w roku 1945 dostaje porucznika, a do 1952 awansuje bardzo szybko do podpułkownika. Od 1952 roku jest dowódcą 25 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Pełni tę funkcję do września 1954 roku.anochin-wiktor-karta-kontrolna

anochin-wiktor-karta-kontrolna-str-2

Trzy kwestie zwróciły moją uwagę:

1. Punkt 14 – odznaczenia. Zauważmy, że tow. Anochin dostał w czerwcu 1945 i w lipcu 1946 „Krzyże Walecznych”. Pomijam tu nie do przyjęcia etyczny aspekt odznaczenia tego Ruska polskim orderem. Chodzi mi o zupełnie coś innego. O ile wiem w w II połowie 1945 roku i w roku 1946 było już po wojnie, a przynajmniej nie prowadzono jej za pomocą lotnictwa myśliwskiego. Z kim więc walczył Anochin? Może zwalczał, a mundur polskiego lotnika był jedynie przykryciem funkcji właściwej. Przypominam, że KW dawano za czyny bojowe. Warto sprawdzić jakim lotnikiem był Anochin? Muszą jeszcze żyć Polacy z pułku, którzy go pamiętają.

2. Na głównej stronie karty ktoś napisał ołówkiem: żona, Kraków – Rakowice. To chyba wpis dokonany w roku 1954. Kim była jego żona? Rosjanką? Polką? Co się z nią stało? Dzieci? Co z nimi? Jeśli Polka, to miała również rodzinę. Żyją? Ona sama wyjechała z Polski? Jaka jest narodowość i obywatelstwo dzieci? To wszystko trzeba sprawdzić.

3. Punkt 12 zawiera adnotację o tym iż w roku 1954 Anochin został „oddany” do dyspozycji „Ministra Obrony ZSRR” i skreślony z ewidencji oficerów „polskich”. Na niektórych fiszkach jest napisane wprost, że XY wrócił do siebie, czyli do ZSRS. Tutaj nic nie ma. „Dyspozycja Ministra ON”. Co to znaczy? W kontekście żony, mógł pozostać w Polsce. To też wymaga badań.

Warto również sprawdzić na czyj wniosek awansował, był odznaczany i za co. Uzasadnienie musi być. Ciekawy byłby też materiał z zakończenia „służby” w LWP, czyli prosta „obiegówka”. Czy to gdzieś jest? Nie wiem. Warto podjąć sprawdzenia kontrwywiadowcze, bo jakoś „zajeżdża” mi to GRU i Informacją Wojskową (1954 rok, znamienny).

Taką to kadrę dowódczą miało to „Odrodzone Wojsko Polskie”.

ps. Przepraszam za tak skrótową analizę, ale nie mam wielu narzędzi operacyjnych.