Wystosowaliśmy zaproszenie do kobiet w Polsce i poprosiliśmy włodarzy miast i gmin o przekazanie tej informacji. Jednak pragniemy także za posrednictwem internetu zachęcić wszystkie Panie do udziału w konferencji organizowanej w Sejmie. Celem konferencji jest pokazanie nowych perspektyw, które umożliwią aktywizacje zawodową kobiet szczególnie na terenach wiejskich.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

„Konstytucja dla biznesu” – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce.

16 marca 2018 roku godz. 10:00 Sala Kolumnowa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Zaangażowanie zawodowe kobiet to nie tylko istotna kwestia z perspektywy ich rozwoju, zachowania, poczucia własnej wartości oraz zapewnienia ciągłości szans na rynku pracy, ale także realny i pozytywny impuls dla polskiej gospodarki. W świetle obecnych wyzwań, związanych ze starzeniem się społeczeństwa, włączenie kobiet w rynek pracy staje się koniecznością, która przyniesie korzyści nie tylko samym kobietom, ale także poszczególnym gospodarkom lokalnym i ostatecznie całej gospodarce krajowej.

Celem konferencji jest pokazanie nowych perspektyw, które umożliwią aktywizacje zawodową kobiet szczególnie na terenach wiejskich. W szczególny sposób zostaną omówione następujące tematy:

  1. „Konstytucja dla Biznesu” – rozwiązania prawne dotyczące ułatwień w zakresie działalności gospodarczej.
  2. Projekt ustawy Kukiz’15 dotyczący oddzielenia Kół Gospodyń Wiejskich od Kółek Rolniczych. Koła te będą mogły działać jako niezależne i samodzielne społeczno – zawodowe organizacje rolników indywidualnych, równorzędne Kółkom Rolniczym. W końcu KGW zakładane przez aktywne i ambitne kobiety, będą posiadały takie sama prawa jak Kółka Rolnicze, od których były dotychczas zależne.
  3. Przedsiębiorstwa Społeczne w świetle projektowanej ustawy o przedsiębiorczości społecznej.

Zachęcam do udziału w konferencji organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Gmin, Rady Sołeckie oraz pracowników samorządowych. Zgłoszenia na konferencje można dokonywać drogą e-mailową na adres: poselbrynkus@gmail.com do dnia 7.03.2018 lub droga pocztową: na adres: ul. Mickiewicza 14, 34-100 Wadowice.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł Na Sejm RP

Pismo skierowane do władz samorządowych miast i gmin.

Szanowna Pani/Szanowny Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent

W związku z pojawiającymi się  nowymi propozycjami  rozwiązań prawnych i perspektywami ułatwiającymi aktywność zawodową kobiet pragniemy zaprosić Panią/Pana   oraz wszelkie aktywne organizacje działające na terenach Pani/Pana Gminy Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, radnych, członków rad sołeckich oraz innych pracowników i działaczy samorządowych na organizowaną – 16 marca 2018 roku, o godz. 10:00 w Sali Kolumnowej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej – Konferencje pt.:

„Konstytucja dla biznesu” – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce.

Pod honorowym patronatem
Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz

Zaangażowanie zawodowe kobiet, to nie tylko istotna kwestia z perspektywy ich rozwoju, zachowania, poczucia własnej wartości oraz zapewnienia ciągłości szans na rynku pracy, ale także realny i pozytywny impuls dla polskiej gospodarki. W świetle obecnych wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, włączenie kobiet w rynek pracy staje się koniecznością, która przyniesie korzyści nie tylko samym kobietom, ale także poszczególnym gospodarkom lokalnym i ostatecznie całej gospodarce krajowej. Cztery na dziesięć Polek nie jest aktywnych zawodowo. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce jest niższy od tego w innych krajach europejskich – dla kobiet w wieku 20 -64 lat wynosi on nieco ponad 62 procent, 3 procent mniej niż średnia europejska. Według zawartej w raporcie symulacji przygotowanej przez ekspertów Deloitte, gdyby stopa aktywności zawodowej Polek w wieku 24 – 60 lat, w najbliższych latach osiągnęła średni poziom krajów Unii Europejskiej – 15, Polska gospodarka mogłaby zyskać nawet 180,7 mld zł do 2025 roku, a polskie PKB mogłoby być wyższe średnio o 0,5 – 1 procent, od obecnych prognoz.

Podczas konferencji, pragniemy zaprezentować projekt złożony przez Klub Parlamentarny Kukiz’15 umożliwiający  kobietom, które chcą aktywnie działać na rzecz środowisk wiejskich oddzielenie Kół Gospodyń Wiejskich od Kółek Rolniczych. Koła te będą mogły działać jako niezależne i samodzielne społeczno-zawodowe organizacje rolników indywidualnych, równorzędne Kółkom Rolniczym. W końcu KGW zakładane przez aktywne i ambitne kobiety będą posiadały takie sama prawa jak Kółka Rolnicze, od których były dotychczas zależne.

Zwracam się z prośbą o przekazanie zaproszenia oraz programu konferencji wszystkim potencjalnie zainteresowanym środowiskom z terenu Państwa Gminy, a w szczególności Kołom Gospodyń Wiejskich.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15

 

PROGRAM KONFERENCJI

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:10 Otwarcie konferencji, powitanie przez Agnieszkę Ścigaj – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczącą Klubu Poselskiego Kukiz’15

10:10 -10:30 Konstytucja dla Biznesu – miejsce w niej kobiet – Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii

10:30 – 10:50 Prezentacja drugiej edycji raportu przygotowanego w ramach Forum Rynku Pracy ZPP: „Kobiety nieaktywne zawodowo. Ukryty potencjał polskiej gospodarki” – Julia Patorska (ekonomistka, Lider zespołu ds. analiz ekonomicznych, Deloitte), Anna Solarek (Dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola Poland Services)

10:50 – 11:40 Jak pobudzić aktywność zawodową i przedsiębiorczość kobiet w Polsce? – dyskusja z udziałem: Andżelika Możdżanowska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Barbara Chrobak – Poseł na Sejm RP, Podkomisja ds. Rynku Pracy, Elżbieta Stępień – Poseł na Sejm RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Izabela Mrzygłocka – Poseł na Sejm RP, sejmowa Podkomisja ds. Rynku Pracy, Anna Czech – Poseł na Sejm RP, Komisja Gospodarki i Rozwoju, Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska – Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:20 Rozwój przedsiębiorczości społecznej – aktywizacja kobiet wykluczonych zawodowo – Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

12:20 – 12:40 Samodzielność kół gospodyń wiejskich jako pomysł na wykorzystanie aktywności zawodowej kobiet w mniejszych ośrodkach miejskich i na wsiach – Elżbieta Zielińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

12:40 – 13:10 Inicjatywy organizacji rolniczych oraz rola Kół Gospodyń Wiejskich na wsi – Kazimiera Wójtowicz – Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Iwona Przewor – Prezes Stowarzyszenia Bona Fides

13:10 – 13:30 Deklaracja dalszych działań – podsumowanie Marcin Nowacki – wiceprezes ZPP, Forum Rynku Pracy

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie na wsakzany adres.

Karta zgłoszenia

 

1.1.1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

 

1.1.2. Organizacja/Instytucja ……………………………………………………………

 

1.1.3. Numer telefonu……………………………………………………… …………

 

 

……………………………..

Podpis zgłaszającego

 

Zgłoszenia na konferencję można dokonywać do dnia 7.03.2018 r. drogą e-mailową na adres: poselbrynkus@gmail.com

lub drogą pocztową na adres:
Mickiewicza 14, 34-100 Wadowice.
Szczegóły pod telefonem: (033) 873-10-32

Liczba miejsc ograniczona! 
Wejście na teren Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tylko za okazaniem dowodu tożsamości!

Fot. Paweł Kula/sejm.gov.pl

Źródło: strona poselska dra hab. Józefa Brynkusa/poselbrynkus.pl