Redakcja portalu Pressmania.pl rozpoczyna akcję promującą kandydatów na posłów godnych zaufania. Zaczynamy od Mateusza Gruźli, którego credo wyborcze jest nam tak bardzo bliskie. Kandydat na posła z KWW Kukiz’15 ma miejsce 12 na liście, ale zasługuje by być liderem tej listy, bo własną drogą życiową pokazał, że warto brać sprawy w swoje ręce. Niezłomny bojownik o wolność słowa oraz swobody obywatelskie i prawa pracownicze jest godzien by nas reprezentować w Sejmie, gdzie prawo stanowione powinno być z uwzględnieniem polskiego interesu, a nie dla zysku korporacyjnego, czy partyjnego. Czas na zmiany, czas dla takiego człowieka. Postawicie przy jego nazwisku krzyżyk na liście do głosowania? Zachęcamy!

Szanowni Państwo,
Rodzina Mateusza Gruźli z Tomaszem AdamkiemJestem Ślązakiem z Tychów ojcem dwójki dzieci, syn jest dzieckiem niepełnosprawnym zaburzony autyzmem. Wychowuję również dwóch synów mojej życiowej partnerki. Uznałem, że czas na głębokie zmiany i zdecydowałem się kandydować na posła. Zaniedbania ze strony obecnego rządu skutkują pogorszeniem się warunków bytu milionów Polaków. Rozwiązaniem jest odsunięcie od władzy ludzi, którzy przesyceni polityką zapomnieli, że służba dla Ojczyzny, jednostek, to priorytet działania dla dobra ogółu.

Mateusz Gruźla i przemawiający Mieczysław BubieńSłużę od wielu lat jako związkowiec NSZZ Solidarność pracownikom jako członek Prezydium MOZ NSZZ Solidarność Fiat Chrysler Automobiles Poland , Delegat w Regionie Śląsko Dąbrowskim NSZZ Solidarność , Delegat w Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność , Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w zakładzie Denso T.S.Polska Sp. z o.o. Jestem zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi .

Znam dobrze wszystkie problemy z którymi spotykamy się na co dzień, a które można rozwiązać na szczeblu krajowym. Jestem oddanym sprawom zwykłych ludzi, człowiekiem głęboko zaangażowanym w rozwiązywanie problemów społecznych, posiadam wyczucie sytuacji i potrzeb zwykłych ludzi. Jestem osobą odważną, która nie boi się w sposób otwarty głosić wyznawanych przez siebie zasad i ich publicznie bronić. Jako parlamentarzysta jeszcze bardziej zaangażuje się w rozwiązywanie nieraz bardzo trudnych problemów i pomogę wielu ludziom. W swoich działaniach od wielu lat kieruje się zasadami uczciwości, przejrzystości metod i sposobu sprawowania funkcji społecznych i związkowych, biorę zawsze pod uwagę zdanie i dobro innych ludzi, a przede wszystkim nigdy ich nie lekceważę i nie kieruje się egoistycznym własnym interesem dążąc do realizacji interesów ogółu społeczeństwa.

Mateusz Gruźla bilboord wyborczy

Z wielką pokorą proszę o oddanie na mnie głosu, gdyż chodzi o los nas wszystkich, o sprawy istotne dla bytu każdej rodziny, każdego z nas. Już dziś jako kandydat na Posła deklaruję że będąc w Sejmie jeszcze bardziej zaangażuje się w rozwiązywanie nieraz bardzo trudnych problemów i pomogę wielu ludziom wspierając działania ludzi pracy w walce z globalnymi korporacjami o przestrzeganie prawa w Polsce . Będę zobowiązany, aby upominać się o sytuacje i prawa, a także interesy zwykłych ludzi.

Ludziom żyje się coraz gorzej, młodzi nie posiadający żadnych koneksji nie mają perspektyw, deptana jest godność pracowników, którzy w odczuciu pracodawców powinni być wyłącznie maszynami służącymi do wzbogacenia wąskich grup posiadaczy – uważających się za nie wiadomo jaką „Elitę”! Musi jednak być zachowana równowaga w państwie. Nie może być tak, że ludzie pracujący traktowani są czasami, przez niektórych, jak niewolnicza siłą robocza. Traktuje się ich z pogardą, a także upokarza. Na to cywilizowane państwo nie powinno pozwalać i działania dzisiejszego rządu Platformy Obywatelskiej nie budzi tutaj wielkich nadziei. Oni chcą jeszcze bardziej pogorszyć sytuację pracowniczą.

mateuszSejm powinien być miejscem tworzenia dobrego, sprawiedliwego prawa, a nie drogą narzucania Polakom ideologicznej wizji świata, ani tym bardziej rozwiązań korzystnych dla wszystkich wokół tylko nie Polski. Dlatego zamierzam przede wszystkim zająć się konieczną naprawą prawa pracy. Po destrukcyjnych działaniach ostatnich rządów obecnie chroni ono bowiem nie polskich pracowników, tzw. elastyczność jak obecnie nazywa się wyzysk oraz interesy obcych firm. Efektem takiej polityki opierającej gospodarkę na niskich płacach, wysokim bezrobociu i niepewności zatrudnienia jest wpychanie coraz większej części polskich rodzin w niedostatek, biedę oraz pętlę zadłużenia.

Strategia Ruchu Kukiz’15

Demokracja. Przywróćmy obywatelom kontrolę nad państwem.

1. Nowa Konstytucja z większościową ordynacją wyborczą i obligatoryjnym referendum.

2. Wymiar sprawiedliwości pod kontrolą obywateli.

3. Pełna przejrzystość i jawność wydatków publicznych.

4. Finansowanie partii z dobrowolnych wpłat obywateli.

5. Przełamanie podziału Warszawa – reszta Polski

Bogactwo. Przywróćmy obywatelom kontrolę nad ich pieniędzmi.

1. Ograniczenie zadłużenia Polaków

2. Koniec z neokolonialną polityką gospodarczą

3. Proste, niski i sprawiedliwe podatki

4. Radykalne uproszczenie prawa i administracji – deregulacja systemowa

5. Likwidacja sitw politycznych w administracji rządowej, samorządowej i spółkach skarbu państwa.

BEZPIECZEŃSTWO. Przywrócimy obywatelom bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.
1. Silna armia i system obrony terytorialnej
2. Ambitna i realistyczna polityka zagraniczna
3. Polska waluta narodowa jako gwarant bezpieczeństwa
4. Niezależna i suwerenna polityka energetyczna
5. Policja zdecentralizowana i związana z lokalnymi społecznościami.