Kaszub – pochodzenie wyrazu!

Najprawdopodobniej pochodzi od wyrazu koża, który kiedyś oznaczał skórę. Wyraz ten występuje w języku rosyjskim i czeskim. Ludziom mieszkającym na północy obszarów nadmorskich było zimno i zaczęli ubierać się w baranie skóry. Panie szyły sobie suknie/sukienki ze skory. Dla Niemców było trudno wymówić Koża i noszących je Każuba łatwiej powiedzieć Kosza, Kaszuba, stąd powstaje wyraz Kaszuba.

Spódniczki ze skóry foto

C.C. Mrongovius tak uzasadnia to w pierwszym słowniku Niemiecko-Polskim przez niego opracowanym w 1836 roku.

Starszych opracowań nie znalazłem, a należy zauważyć, że Mrongovius powołuje się na wiele autorytetów i autorów różnych publikacji.

 

Franciszek Krzysiak