Ilość wpisów w internecie, zwłaszcza osób, które twierdzą, że społeczeństwo nie jest zainteresowane tym, co było 30 lat temu dowodzi, że teza ta jest nieprawdziwa. Obchodzi ten temat zwłaszcza młodych ludzi, którzy zastanawiają się dlaczego oni, mimo ewidentnych zdolności, innowacyjności i kreatywności nie mogą dojść do takich majątków, jakie powstały po upadku PRL-u. Dlaczego mają utrudniony dostęp do mediów i władzy. Szukają odpowiedzi na te pytania. I znajdują je w otwartych i udostępnianych archiwach.

Te majątki i pozycja społeczno-polityczna niektórych (znacznej mniejszości) to skutek uwłaszczenia się właścicieli tychże majątków na majątku po PRL i układu esbecko-partyjnego, których ich chronił i chroni. Pytający o źródła sukcesu beneficjentów po PRL-u drugą odpowiedź, w powiązaniu z pierwszą, mają z teraźniejszości. Większość tych majątków, a także pozycja beneficjentów układu partyjno-esbeckiego, na skutek innych współczesnych mechnizmów gospodarczych, bardzo się skurczyła. Pozostały tylko te wielkie. Skurczyła się, bo następcy uwłaszczonych nie są już w układzie i nie potrafią funkcjonować we współczesnych realiach. Przejadają tylko majątek uwłaszczonych.

TAK WIĘC JESZCZE ZAINTERESOWANIE TYM, CO BYŁO 30 LAT TEMU I TROCHĘ DALEJ, BĘDZIE WIĘKSZE. I WCALE NIE BEDZIE DOTYCZYŁO TYLKO HISTORYKÓW zawodowo zajmujących się przeszłością. Ponadto pełnym otwarciem archiwów bardziej interesują się także potomkowie uwłaszczonych. Boją się, że zostaną odkryte źródła ich fortun. Także ilość wpisów na forach internetowych – zwłaszcza społecznościowych świadczy o tym.

Dr hab. Józef Brynkus w studio Pułkownik Kukliński zwycięska misjaAutor: dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm VIII kadencji, wybrany z Ruchu Kukiz’15 w okręgu 12 (małopolska zachodnia, powiaty: myślenicki, wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski). Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorat otrzymał za rozprawę: Bohaterowie dziejów ojczystych w podręcznikach szkolnych XIX wieku. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). Wydał ponad 80 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest książka wydana w 2013 r.: Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W Katedrze Edukacji historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in. dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.