Rozpoczął się Narodowy Kongres Nauki w Krakowie. Wydłużenie studiów zaocznych, zmiany w wyborze rektorów, możliwość prowadzenia egzaminów wstępnych i lustracja profesorów – to część założeń reformy szkolnictwa wyższego, które dziś zapowiedział minister Jarosław Gowin podczas Narodowego Kongresu Nauki.

Kraków, 19 września 2017 r.