Dziennikarze portalu Pressmania.pl ustalili, że aktualny Prezes IPN dr Jarosław Szarek otrzymał od Rajmunda Pollaka książkę pt.: „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji”.

Autor książki nie chce na razie ujawnić szczegółów rozmowy z Prezesem IPN, lecz stwierdził tylko, że dr Szarek obiecał, że osobiście przeczyta i przeanalizuje treść tej dokumentalnej pozycji. – „Pan Prezes IPN dał mi nadzieję, że jesienią b.r. znajdzie czas na przeprowadzenie ze mną rozmowy związanej z treścią książki „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji”. Dopiero wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć dziennikarzom” – enigmatycznie stwierdził Rajmund Pollak w rozmowie z naszymi dziennikarzami.

„Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji” to książka, która ujawnia bandycki proces prywatyzacji Fabryki Samochodów Małolitrażowych (FSM) u zarania III RP. Poznajemy w niej kulisy przekrętu wartego prawie 3 miliardy dolarów. Przedstawione w książce dokumenty pokazują niespotykane w cywilizowanych krajach przypadki bezkarności osób sprawujących najwyższe funkcje w Państwie, a przede wszystkim rozpanoszoną ponad miarę nieudolność. Rajmund Pollak opisuje metody działań włoskich właścicieli fabryki wobec pracujących w niej Polaków. Odsłania kulisy utajnionych zaniedbań i nieprawidłowości. Pisze o pobłażliwych prokuratorach w III RP i o tym, jak Donald Tusk pomógł Włochom zwalniać Polaków z pracy. Czytaj więcej.

Fragment recenzji:

Książka Rajmunda Pollaka „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji” jest książką mówiącą o walce o godność i należyte traktowanie, bo tylko w tle przewijają się przesłanki o charakterze ekonomicznym, Polaków w okresie schyłku Polski Ludowej i po przekształceniach w 1989 roku aż do współczesności. Bo robotników z Fabryki Samochodów Małolitrażowych, w związku z ich sytuacją głównie polityczną, a także częściowo ekonomiczną po 1989 roku, należy traktować nie tyle jako fachowych pracowników, którymi niewątpliwie byli, ale przede wszystkim jako przedstawicieli narodu polskiego borykającymi się z prześladowaniami w obu tych okresach historycznych. Książką jest narracją naukową, bo opartą na bazie źródłowej i choć autorowi w wielu przypadkach brak jest warsztatu historycznego, bo z przywołanych źródeł profesjonalista mógłby znacznie więcej wydobyć, to nie można tej narracji naukowości zakwestionować – pisze w recenzji książki dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków czytaj więcej.