13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego PAN, Zespół  Etyki Słowa.  Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Zarząd Główny,  zorganizował 1 października 2016r. w Warszawie w LO im. Aleksandra Kamińskiego przy ul. Dembowskiego 1 seminarium poświęcone tak ważnemu zagadnieniu.

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce wiele pozytywnych zmian, np. szybki przekaz informacji, swobodę wyrażania myśli, opinii i poglądów. Jednak z obserwacji wynika, że nasilają się zjawiska negatywne w sferze komunikacji językowej. W obronie języka, który stanowi fundament całej kultury, 13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego PAN, Zespół  Etyki Słowa.

Celem działań Zespołu Etyki Słowa jest, przede wszystkim, uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na wszystko to, co stanowi naruszenie reguł dobrej komunikacji.

Misją każdego nauczyciela, a szczególnie nauczyciela polonisty, jest ochrona języka przed różnymi uprzedzeniami, wypowiedziami manipulującymi, agresywnymi, zawierającymi insynuacje, zastraszanie, wulgaryzmy, nienawiść.

W celu przybliżenia Nauczycielom istoty pracy Zespołu Etyki Słowa, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Zarząd Główny zorganizował 1 października 2016r. w Warszawie w LO im. Aleksandra Kamińskiego przy ul. Dembowskiego 1 seminarium poświęcone tak ważnemu zagadnieniu.

W seminarium uczestniczyli przede wszystkim nauczyciele poloniści, ale również psycholodzy, prawnicy, dziennikarze, redaktorzy czasopism, wydawcy podręczników szkolnych.  Uczestnicy przybyli z różnych regionów polskich jak Wrocław, Kraków, Rabka, Rzeszów , Gliwice , Lublin, Łódź, Szczecin, Gdańsk, Siedlce, Warszawa, Mińsk –Mazowiecki, Pilawa, Otwock.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli:

– prof. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego, Przewodnicząca Zespołu Ortograficznego i Onomastycznego oraz członek Zespołu Etyki Słowa w Radzie języka Polskiego przy PAN , mówiąc na temat: Zapanować nad emocjami-zapanować nad słowami. Wybrane problemy agresji językowej,

-dr Piotr Kalwiński , Katolicki Uniwersytet w Lublinie przybliżył na podstawie badań IBE stan czytelnictwa dzieci i młodzieży w Polsce,

– Iwona Smólka , eseistka, krytyk literacki, powieściopisarka, od lat związana z programem II Polskiego Radia ( Złoty Mikrofon 1991), członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Prezydium Zarządu Polskiego PEN Clubu.

– Bohdan Pawłowicz, członek Rady Nadzorczej IAA-Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, Sędzia KER-Komisji Etyki Reklamy, wykładowca Uniwersytetów –Warszawskiego,  Wrocławskiego i SWPS oraz SGH.

Wystąpienia Wykładowców cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nauczyciele zawieźli wiedzę o języku, o jego zagrożeniach , o tym, jak ważny jest język polski i jak niebezpieczne mogą być reklamy – do swoich miast i szkół. Sformułowali wnioski, które będą przesłane do ZES w Radzie języka Polskiego.Seminarium, przygotowane przez Zarząd w osobie Marii Gudro-Homicką i prowadzącej spotkanie Teresy Chlebowskiej, było przygotowane ciekawie, przemyślanie, z dużą znajomością zagadnienia. Jeszcze raz uzmysłowiło wszystkim, że nie można stać bezczynnie wobec zalewu braku elementarnej kultury. Pointą wystąpienia były słowa pani Iwony Smółki: „kulturę nosi się w sobie, ją pielęgnuje i rozwija”.

Maria Gudro-Homicka
Przewodnicząca ZG SNaP