Telenowela, czy film historyczny? Na czym polega „współpraca kulturalna” z Rosją. Senator Cichoń jest sygnatariuszem ostrego pisma do Ministra Adamczyka w sprawie afery autostradowej i jest zaangażowany w wyjaśnianie tego procederu „dymania” polskich przesiębiorców. Warto, aby prokuratura wzięła ten wątek pod uwagą w w prowadzonym śledztwie w związku z próbą zamachu na polityka z małopolski. Trzeba też zadać pytanie o tzw. współpracę kulturalną między Polską a Rosją!

KChT 051 – Program Polska-Rosja i królowie bez korony