Nietykalni? Czy mamy modę na bezkarność, a wśród nas są tacy, którym wszystko wolno? Kto lub co stawia ich ponad prawem? Immunitet, wielkie plecy, niepoczytalność? Zostawmy innych wróćmy na swoje podwórko.

Prokuratura zawiadomenie ws wycinki drzew w Lanckoronie str. 1

Prokuratura zawiadomenie ws wycinki drzew w Lanckoronie str. 2

Komunalny cmentarz w Lanckoronie wpisany do rejestru zabytków nr. A-503/87, na którym dokonano nielegalnej wycinki 42 drzew. Drzewostanu, którego już nikt i nigdy nie odbuduje. Do wycinki nie doprowadzili mieszkańcy, których bliscy spoczywali w cieniu urokliwych drzew, lecz ludzie obcy. Ludzie, dla których przepisy prawa są tylko przepisami prawa, a historia i lokalne legendy nie mają żadnego znaczenia.

17 listopada 2015 roku WUOZ w Krakowie złożył do prokuratury Rejonowej w Wadowicach zawiadomienie dotyczące nielegalnej wycinki 42 drzew na cmentarzy komunalnym w Lanckoronie. Do 25 lutego 2016 roku Prokuratura Rejonowa w Wadowicach nie kontaktowała się ze zgłaszającym reprezentowanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Odpowiedź Prokuratury Rejonowej w Wadowicach.

Prokuratura prowadzi postępowanie z zawiadomienia WUOZ w Krakowie o czyn z art.231§1 kk pod sygn. akt Ds.1939/15/Sp. ,, Postępowanie to pozostaje w toku i czynności wyjaśniające okoliczności czynu nadal są kontynuowane.”

Prokuratura ws wycinki drzew w Lanckoronie

MWKZ dodatkowo wniósł;

,,o przeprowadzenie dowodu w zakresie stopnia przewinienia Wójta Gminy Lanckorona i Starosty Wadowickiego ze wskazaniem na naruszenie kompetencji przez Starostę w zakresie wydania niezgodnej z prawem decyzji na wycinkę drzew.”

Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata

Bartosz Kaliński

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Konserwator Zabytkó ws wycinki drzew w Lanckoronie

W odpowiednim czasie Stowarzyszenie „Mieszkańcy Razem” dołączy do toczącej się sprawy.