Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy!
Wszyscy Polacy w kraju i za granicą przeżywają w tych dniach chwile wielkiej radości i dumy. Świętujemy razem wspaniały jubileusz – setną rocznicę batalii, która przesądziła o zwycięstwie Rzeczypospolitej w wojnie polsko-bolszewickiej. Dzięki Bitwie Warszawskiej 1920 roku podbój Europy przez komunistyczną Rosję został zatrzymany. Mimo bardzo trudnej sytuacji strategicznej, nasza stolica pozostała niezdobyta, a państwo polskie utrzymało swój niepodległy byt – wzbudzając tym zdumienie i podziw na całym świecie. Ocalono życie, wolność i materialne podstawy egzystencji milionów ludzi. Zachowaliśmy warunki do swobodnego, autentycznego rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Naród polski umocnił się w duchu jedności i patriotyzmu, zyskał nowy zapał do starań o swoją dobrą przyszłość. Pokrzepieni odzyskaną niepodległością i wielkim sukcesem w walce o jej utrzymanie, Polacy przekonali się, że działając razem, wznosząc się ponad drugorzędne różnice i spory, mogą przezwyciężyć każdą przeciwność losu. Mit triumfu roku 1920 dodawał nam sił także w późniejszych dekadach, w zmaganiach z nazizmem i komunizmem. Także dzisiaj przypomina, że nasz wspólny los zależy przede wszystkim od nas samych – od naszej determinacji i wiary w siebie, od naszego wzajemnego szacunku, od przywiązania do tego wyjątkowego duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska.

W tym sensie fakt, iż obchodzimy ten jubileusz w suwerennej, demokratycznej, bezpiecznej i dynamicznie się rozwijającej Rzeczypospolitej zawdzięczamy również tym, którzy przyczynili się do Wiktorii Warszawskiej. Składamy uroczysty hołd ówczesnemu Wodzowi Naczelnemu, Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, a także pozostałym znakomitym dowódcom, z szefem Sztabu Generalnego generałem Tadeuszem Rozwadowskim na czele. Chylimy czoła przed umiejętnościami polskiego wywiadu wojskowego oraz przed męstwem i wytrwałością naszych oficerów i żołnierzy – w tym bardzo licznych ochotników. Z wdzięcznością i szacunkiem wspominamy zaangażowanie sojuszniczych wojsk ukraińskich, białoruskich i łotewskich, pracę sztabową francuskich doradców wojskowych, odwagę amerykańskich lotników walczących w 7 eskadrze myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz pozostałych ochotników cudzoziemskich. Pamiętamy o transportach pilnie potrzebnego sprzętu wojskowego z zagranicy, między innymi z Francji, Grecji i Węgier.

Pragniemy również uczcić ogromne zasługi premiera Wincentego Witosa i jego współpracowników. Przyjmując misję tworzenia rządu w obliczu najwyższego zagrożenia państwa, zdołał on sformować swój gabinet z udziałem wszystkich patriotycznych sił politycznych, od lewicy po prawicę. Dzięki temu budującemu przykładowi narodowej zgody oraz dzięki odezwie premiera Witosa, Polacy jeszcze bardziej zmobilizowali się do oporu, a liczebność Wojska Polskiego zbliżyła się do miliona. Ważne miejsce na kartach historii oraz w naszych sercach mają też wszyscy ci, którzy w tamtym dramatycznym czasie wsparli obronę Ojczyzny swoją służbą w formacjach pomocniczych, ofiarnymi datkami materialnymi na potrzeby wojska, modlitwą oraz budującą postawą patriotyczną.

Wiktoria Warszawska 1920 roku była wspólnym dziełem całego narodu polskiego – i na zawsze pozostanie chwalebnym dziedzictwem nas wszystkich. Będzie inspirować kolejne pokolenia Polaków do sięgania po najwyższe i najambitniejsze cele.

Chwała bohaterskim Obrońcom Ojczyzny!
Wieczna pamięć Poległym!
Niech żyje Polska Niepodległa!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda