Obiecywaliśmy, że 7 XI 2015 roku zapowiemy nowy Konkurs na plakat. Damy artystom na przygotowanie okrągły rok. Na Ogólnopolskiej Konferencji Pomnik Symboliczny Pułkownik Kukliński zwycięska misja, zapowiedzieliśmy, że przyszłoroczny konkurs chcielibyśmy poświęcić osobie Rotmistrza Witolda Pileckiego. Pomysł spotkał się z aprobatą córki Rotmistrza, Zofii Pileckiej – Optułowicz, a także akceptacją posłów, senatorów i wszystkich obecnych na Konferencji. Już dziś zapraszamy do budowania pomnika symbolicznego człowiekowi, który na niego zasłużył nie tylko bohaterstwem, niezłomnością charakteru ale przede wszystkim kierowaniem się w życiu chrześcijańskimi wartościami.

Dziękujemy za rozpropagowanie konkursu zwycięskiej misji pułkownika Kuklińskiego Akademiom Sztuki w Polsce: w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Siedlcach, Kielcach, Warszawie. Dziękujemy Liceom Plastycznym. Dziękujemy uczestnikom za wzięcie udziału. Zapraszamy za rok. Nie tylko po cenne nagrody, ale by udziałem w konkursie wziąć udział w stawianiu Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu postumentu trwalszego niż ze spiżu.

W Konkursie na plakat w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Pomnik Symboliczny Pułkownik Kukliński zwycięska misja:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ w wys. 5000 zł, ufundowaną przez Wójta Gminy Wiązowna, pana Janusza Budnego, Jury przyznało jednogłośnie Wojciechowi Korkuciowi.

 

II NAGRODĘ (honorową) Jury przyznało pracy Ady Karcz Zielińskiej – sponsorzy ufundowali nagrody: butelkę cennego wina od Małgorzaty Stachyry – firma Grandivini oraz weekend dla 2 osób w Pensjonacie „Stara Szkoła” od Anny i Pawła Horbików.

 

III NAGRODĘ (honorową) – Jury przyznało pracy Piotra Depty – sponsorzy ufundowali nagrody: butelkę cennego wina od Małgorzaty Stachyry – firma Grandivini oraz weekend dla 2 osób w Pensjonacie „Stara Szkoła” od Anny i Pawła Horbików.

 

W opinii jurorów nagrodzone prace proporcjonalnie do przyznanych miejsc najlepiej realizowały wymóg czytelności przekazu przy jednoczesnym wysokim poziomie graficznym. W ten sposób odpowiadały wymogom Konkursu, niosąc zrozumiałe społeczne przesłanie.

 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE Jury przyznało pracy Joanny Charytoniuk za ujmujące w swej prostocie i naiwności przedstawienie idei Konkursu.

 

Spośród pozostałych prac plakaty następujących autorów zostały zakwalifikowane do publikacji w Katalogu Pokonkursowym:

 

  • Wojciecha Sobolewskiego (Bolek51)
  • Idy Nowosielskiej (Kawon3)
  • Marty Skut (Stuk33 )
  • Marka Tofila (Loft64)
  • Marii Szolc (Slocz61)

Wszelkie informacje zostaną przesłane Uczestnikom na podany przez Państwa adres już niebawem. Za opóźnienia Organizatorzy przepraszają.