Strona internetowa Giganta ubezpieczeniowego jest przepełniona wieloma informacjami. Oferty, produkty, opis korzyści wynikających z zawierania polisy.

Skupiłam swoją uwagę na materiale marketingowym dotyczącym pojazdów..LINK TUTAJ

https://oferta.pzu.pl/?utm_source=u_WP&utm_medium=E-mailing&utm_campaign=pzu_Kampania-Multikategorialna-dzialania-naWP_02.2018&utm_content=e-mailing_komunikacja#auto

Piękny chwyt reklamowy „ Uszkodzony samochód, Ruszamy z Pomocą”.

„Pomoc „ brzmi niezmiernie przyjaźnie. Wiele synonimów tego słowa; wsparcie, ratunek, stanie u czyjegoś boku, bratnia dłoń, ułatwić, usłużyć itd.

W tym dziale widnieje zapis: Razem z OC w PZU otrzymujesz ( tutaj wyliczanka) i między innymi…

Usługę bezpośredniej likwidacji szkody.

– w razie kolizji przejmujemy na siebie wszystkie formalności z firmą ubezpieczeniową sprawcy, a Tobie wypłacimy odszkodowanie,

– pokrywamy koszty naprawy samochodu, holowania, parkowania, pojazdu zastępczego czy badania technicznego.

W programie bezpośredniej likwidacji szkód tzw. BLS uczestniczy kilka firm ubezpieczeniowych, w tym oczywiście PZU S.A.

Wszystko za mnie załatwią, a ja dostanę odszkodowanie do ręki – TO JEST TO !

Bezpośrednia likwidacja szkody, to umowa pomiędzy ubezpieczycielami, na mocy, której zgadzają się oni na rozliczanie nawzajem szkód spowodowanych przez sprawców ubezpieczonych w drugim zakładzie ubezpieczeń. Umowa jest wiążąca jedynie wobec pierwszej wypłaty odszkodowania, jak to szumnie nazywają „kwoty bezspornej”.

W przypadku, kiedy uznasz, iż kwota została zaniżona „ mocno pomocne” PZU S.A już nie będzie rozpatrywało złożonej Reklamacji, a ubezpieczyciel, w którym sprawca ma zawarte ubezpieczenie OC pojazdu.

Realia zaskoczą Ciebie – gwarantuję.

PZU S.A sporządza Kosztorys Naprawy uszkodzonego samochodu z uwzględnieniem wielu potrąceń. Uszkodzone części w Twoim samochodzie, choć oryginalne z logo producenta zostaną obliczona na bazie części nieoryginalnych tzw. zamienników znacznie odbiegających jakością od montowanych przez producenta, oczywiście znacznie tańszych.

W kosztorysie dokonane zostaną potrącenia np. z materiałów lakierniczych w granicach 40%.

Stawka roboczogodziny według PZU S.A wynosi 49 zł.

Bywa, że rzeczywisty koszt naprawy wobec uznanych roszczeń jest zaniżony przez PZU S.A o 150 % kwoty, która się Tobie należy bez dokumentowania przeprowadzenia naprawy.

W tym obszarze chronią Ciebie przepisy prawa, które nie wiadomo, z jakich przyczyn przez PZU S.A są od dłuższego czasu całkowicie ignorowane, w tym tzw. zasada pełnego odszkodowania.

W jaki sposób następuje rozliczenie między zakładami ubezpieczeń za koszty obsługi likwidacji w ramach BLS, to jest tajemnicą. Mniemam, iż są to kwoty zryczałtowane, które bez względu na jakość przeprowadzonej likwidacji i tak zasilą budżet ubezpieczyciela. Umowa, to umowa …

Pamiętaj – zanim skorzystasz z takiej oferty w pierwszej kolejności dowiedz się, w jaki sposób rozlicza szkody ubezpieczyciel sprawcy.

W wielu mniejszych zakładach ubezpieczeń tak kolosalnych zaniżeń w kwotach odszkodowania nikt nie stosuje.

Stawki roboczogodziny oscylują w granicach 100 zł przy rozliczeniu kosztorysowym.

Ceny części są często zbliżone do oryginalnych. Nie potrąca się 40 % z materiałów lakierniczych itd.

Zaoszczędź sobie entuzjazmu, że kwota wpłynie na Twoje konto po 10 dniach od zgłoszenia szkody, jak i tak będziesz dochodził dalszych roszczeń u ubezpieczyciela sprawcy poza PZU S.A.

Logika podpowiada, że czas oczekiwania wydłuży się o 30 dni, bowiem tyle czasu mają ubezpieczyciela na rozpatrzenie Reklamacji. Dodaj swój czas, który poświęcisz na pisanie Reklamacji uzasadniając swoje racje, stres z tym związany itd.

Co będzie, jeżeli ubezpieczyciel sprawcy będzie wydłużał tok likwidacji zasadą ‘ nie, bo nie”. Twoja sprawa może zostać rozstrzygnięta przed obliczem Temidy. Oczekiwanie na Wyrok niekiedy 3,4 lata.

Zadbaj o swoją wygodę rozsądnie.

Socjotechnika często sprowadzi Ciebie „do parteru”, a tego zapewne nie chcesz.

Dodam jeszcze, że Ponad 90% sporów sądowych z ubezpieczycielami zostało zakończonych uwzględnieniem roszczeń klienta.

O czym to świadczy? Ano o tym, iż podmioty powołane do świadczenia działalności mają przepisy prawa daleko za sobą.

Zachęcam do odczytania poniższej publikacji, gdzie Rzecznik Finansowy opisuje skalę nieprawidłowości na rynku ubezpieczeniowym.

http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=65424:rzecznik-finansowy-niezaleni-rzeczoznawcy-s-niezbdni&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106

Obecnie Rzecznik Finansowy jest najbardziej rzetelnym ogniwem w tym zardzewiałym łańcuchu, który splątał rynek ubezpieczeniowy.

Duży nadal może więcej, i to jest bardzo smutne. Przyjaciel Zawiedzionych Ubezpieczonych

Zdjęcie : Źródło : Internet