Wolne (od państwowych dotacji) media przepuściły kolejny atak na polski rząd.

Atak zaczął portal Wirtualna Polska. Zaraz za nim informacja przekazana została przez następne:

Ministerstwo rolnictwa skupuje wieprzowinę z terenów objętych wirusem afrykańskiego pomoru świń, przetwarza i ładuje do puszek. Konserwy już zaczęły trafiać do pierwszych odbiorców, ale cały system dystrybucji został objęty klauzulą niejawności. Konsumenci nie mają świadomości, czy mięso na ich stołach pochodzi od zdrowej czy chorej świni.

Zanim mięso trafi do puszek będzie wcześniej przetwarzane w temperaturze 80 stopni. To powinno zabić wirusa ASF, więc nawet jeśli do ubojni trafiła świnia chora na ASF, dla konsumentów nie powinno to mieć żadnego znaczenia. Problem w tym, że konsumenci nie będą wiedzieć, które puszki zawierają produkt z terenów objętych ASF, a które nie.

Dodajmy, że puszki z wieprzowiną z terenów objętych wirusem ASF raczej nie trafią na półki sklepowe. Należy się spodziewać, że cała partia zostanie rozesłana po różnych jednostek budżetowych, podległych różnym ministerstwom: do wojska, do szpitali, do zakładów karnych. Nie można wykluczyć, że także do domów dziecka. Puszki nie będą w żaden specjalny sposób oznaczone, co więcej – ministerstwo robi tajemnicę nawet z tego, które zakłady podjęły się produkcji. Wszystkie dane dotyczące produkcji i dystrybucji zostały objęte klauzulą niejawności.

źródło: wp.pl

http://natemat.pl/214787,to-bardzo-dobre-konserwy-zapewnia-minister-jurgiel-tylko-nikt-nie-chce-otwarcie-przyznac-ze-mieso-pochodzi-od-cho

Powyższa informacja ukazała się 12 sierpnia b.r.

Dzień wcześniej powołując się na to samo źródło (wp.pl) informację podawał fakt, rozszerzając jednak o wypowiedź Małgorzaty Książyk z Ministerstwa Rolnictwa.

Podczas spotkań z przedsiębiorcami w Ministerstwie Rolnictwa zachęcano do zagospodarowania świń ze stref zajętych przez wirusa. Jak podaje Wirtualna Polska rządowi udało się znaleźć grupę producentów, która wyprodukuje konserwy z mięsa pochodzącego ze stref zakażonych wirusem ASF. Produkty trafią do rolniczych agencji, a te rozdystrybuują towar do jednostek budżetowych: wojska, zakładów karnych, szpitali, a nawet szkół.

– Projekt był realizowany, ale dane na ten temat posiadają klauzulę informacji niejawnych i zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości – stwierdza Małgorzata Książyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oznacza to, że konsumenci do których trafią konserwy, nie będą mogli zweryfikować pochodzenia mięsa.

Ministerstwo Rolnictwa informuje jednak, że projekt jest w pełni bezpieczny. „Ustawa ma pomóc rolnikom w sprzedaży zdrowych tuczników z tzw. stref zagrożonych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Każda świnia, która zostanie zakupiona, będzie przebadana, ale jej mięso nie trafi bezpośrednio do handlu, lecz będzie przerobione w temperaturze powyżej 80 st. Celsjusza. Nowe przepisy przewidują skup, po cenach rynkowych około stu tysięcy sztuk trzody chlewnej z terenów zagrożonych wystąpieniem wirusa ASF i przerobienie ich na konserwy. Tak przerobione mięso ma docelowo trafiać do instytucji publicznych. Będzie ono zamawiane z pominięciem prawa zamówień publicznych” – podaje ministerstwo.

Potem już lawinowo informacja poszła publikowana nawet na tak egzotycznych miniportalach jak polityczek.

Tymczasem news jest kolejnym przykładem ostrej manipulacji i próbowaniu za wszelką cenę wzniecenia niepokojów społecznych w kraju.

Otóż pierwsza tzw. specustawa dotycząca afrykańskiego pomoru świń pochodzi sprzed roku. Co więcej, wyraźnie wyklucza możliwość użycia do przetworzenia zarażonego mięsa. To jednak jest świadomie pominięte przez WP oraz inne polskojęzyczne portale.

9 września 2016 roku TVPInfo podała:

Senat przyjął rządową specustawę mającą zapobiegać skutkom afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nowe przepisy przewidują skup około 100 tys. sztuk trzody chlewnej z terenów zagrożonych wystąpieniem wirusa ASF i przerobienie ich na konserwy.

Za przyjęciem specustawy głosowało 74 senatorów – wszyscy obecni na sali plenarnej.

Ustawa ma pomóc rolnikom w sprzedaży zdrowych tuczników z tzw. stref zagrożonych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Każda świnia, która zostanie zakupiona, będzie przebadana, ale jej mięso nie trafi bezpośrednio do handlu, lecz będzie przerobione w temperaturze powyżej 80 st. Celsjusza.

Według resortu rolnictwa rozwiązania zaproponowane w ustawie pozwolą na legalną sprzedaż tuczników do zakładów zatwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii, a rolnicy otrzymają co najmniej średnią rynkową cenę z ich regionu.

Zakłady, które podejmą się produkcji konserw z mięsa świń ze stref z ograniczeniami, będą miały zagwarantowany ich wykup przez instytucje z sektora finansów publicznych.

Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

http://www.tvp.info/26879142/senat-przyjal-specustawe-o-afrykanskim-pomorze-swin

Tymczasem 22 września 2016 roku Sejm przyjął kolejną.

Nowe przepisy, dając większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej, mają usprawnić zwalczanie tej choroby.

Za uchwaleniem specustawy głosowało 429 posłów, przeciw było trzech, wstrzymało się również trzech.

Przed głosowaniem nad całością ustawy, Sejm odrzucił dwie poprawki klubu PO dotyczące zmiany stosunku pracy powiatowych lekarzy weterynarii oraz trzy poprawki klubu Kukuz’15 zwiększające kary dla kół łowieckich.

Specustawa zmienia przepisy w sześciu innych ustawach dot. zdrowia i ewidencji zwierząt. Przewiduje, że powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakazać ubój trzody chlewnej za odszkodowaniem. Będą też mogli nakazać rolnikom prowadzącym chów świń przestrzeganie zasad bioasekuracji. Ponadto powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać sanitarny odstrzał dzików czy sposób postępowania z zastrzelonymi zwierzętami, czy też np. rozłożenie mat dezynfekcyjnych na drogach.

Nowe przepisy pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na lepszą identyfikację osób (podmiotów) prowadzących handel trzodą chlewną. Ustawa zaostrza przepisy dotyczące rejestracji świń. Wprowadza obowiązek rejestracji zwierząt w ciągu 30 dni, a każde przemieszczanie (zmiana miejsca pobytu zwierzęcia) będzie musiało być zgłoszone w ciągu 7 dni, natomiast w okresie kiedy występuje choroba zakaźna i gospodarstwo znajduje się na terenie wyznaczonych stref, rolnik będzie miał obowiązek zgłaszania wszystkich przemieszczeń, sprzedaży, upadków, w ciągu 24 godzin.

Istotną zmianą jest też wprowadzenie znakowania zwierząt numerami wszystkich kolejnych siedzib stad, w których przebywały. W tej chwili, zgodnie z naszymi przepisami, zwierzę jest znakowane tylko w siedzibie stada, w której się urodziło.

Wirus afrykańskiego pomoru świń wykryto w Polsce w lutym 2014 r. Dotychczas odnotowano 111 przypadków ASF u dzików i 20 ognisk tej choroby u świń. Zutylizowano ponad 1200 sztuk świń. Choroba jest nie groźna dla ludzi, ale przynosi znaczne straty gospodarcze, gdyż zakażone zwierzęta trzeba zabijać (nie ma na nią szczepionki). Ponadto nie można eksportować świń i wieprzowiny.

http://www.parlamentarny.pl/gospodarka/asf-jest-druga-specustawa-ktora-ma-pomoc-zwalczyc-afrykanski-pomor-swin,14580.html

Obie specustawy przeszły przeważającą większością głosów. Oznacza to, że jeśli dać wiarę polskojęzycznym gadzinówkom i faktycznie zdrowie Narodu jest zagrożone, to za taki stan odpowiada nie tylko PiS, ale również posłowie PO, PSL, .nowoczesnej oraz KUKIZ’15.

To oczywista bzdura.

Odnajdywanie po roku czasu aktu prawnego (zmienionego kolejną specustawą, o czym gadzinówki milczą) i straszenie nim nie ma nic wspólnego z  rzetelną informacją.

Bo po prawdzie każdy z nas (z wyjątkiem wegetarian) w ciągu tego czasu mógł się już z mięsem pochodzącym z takiej konserwy zetknąć. I to nie jeden raz.

Wzbudzanie alertu po roku czasu jest zupełnie niezrozumiałe, gdyby, rzecz jasna, chodziło o dobro publiczne zagrożone nieodpowiedzialnym zachowaniem się władz (w tym posłów i senatorów opozycyjnych!).

Jednak z punktu widzenia socjotechniki takie jątrzenie jest jak najbardziej zrozumiałe.

To tzw. biała propaganda, czyli przedstawianie informacji prawdziwych (ustawy bez wątpienia zostały uchwalone) w taki sposób, aby wzburzyć społeczeństwo poprzez przedstawienie wyimaginowanego zagrożenia spowodowanego nieodpowiedzialnymi rządami PiS.

Na dodatek informacja ta skierowana jest do osób, które postrzegają PiS w kategorii zagrożenia wolności i demokracji, a więc kolejna groźba, tym razem utraty zdrowia bądź życia, stanowi dla nich logiczny element świata, w jaki uwierzyli.

Lenin przed laty instruował Dzierżyńskiego: mów im to, czego chcą słuchać.

WP.pl, natemat, fakt i….. polityczek działają wg tej zasady. Swoim czytelnikom pokazują czarno-biały świat, w którym demiurgiem zła jest Kaczyński.

Czyżby obywatele RP zaczynali dostrzegać, że ich pajacowanie służy restytucji rządów POPSL?

W takiej sytuacji rząd  powinien zażądać opublikowania sprostowania przez te pożal się Boże media.

Oświadczenia Ministerstwa Rolnictwa publikowane na jego stronie tak naprawdę mało znaczą.

Bo kto zapozna się z takim oto (z 14 sierpnia 2017 r.)?

W Polsce żadna chora świnia nie została przetworzona. Podawane w ostatnich dniach przez niektóre media informacje o wykorzystywaniu mięsa ze stref występowania wirusa ASF do produkcji specjalnych konserw są kłamstwem. Nieprawdą jest, że w tym roku były prowadzone jakikolwiek rozmowy dotyczące masowego przerabiania świń na konserwy. Nie były również na ten cel przeznaczone żadne środki.

Podawanie takich informacji może spowodować załamanie na rynku wieprzowiny i narazić na ogromne straty funkcjonującą w Polsce branżę mięsną. Natomiast przekazywanie nieodpowiedzialnych informacji o zagrożeniu dla konsumentów w związku z występowaniem ASF może doprowadzić do olbrzymich strat gospodarczych w całej Unii Europejskiej.

Nie ma żadnych, potwierdzonych doniesień naukowych o zachorowaniach na ASF ludzi.

Wszystkie świnie znajdujące się w ogniskach ASF są utylizowane. Utylizowane są również wszystkie sztuki trzody chlewnej znajdujące się w tzw. gospodarstwach kontaktowych.

Decyzje o utylizacji świń są zgodne z przepisami unijnymi i każdorazowo poprzedzone wnikliwą analizą, dotyczącą możliwości rozprzestrzeniania się choroby, przeprowadzoną przez powiatowego lekarza weterynarii.

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Kolejne-klamstwa-o-ASF

Niestety, nawet polityczek ma większy zasięg rażenia.

Dlatego zgodnie z prawem prasowym takie sprostowanie powinno być wysłane do wszystkich portali i innych mediów polskojęzycznych straszących Polaków ustawami sprzed roku.

A te powinny je opublikować.

Czy jednak zapatrzenie w ciągle rosnące słupki popularności PiS-u po raz kolejny nie skończy się lekceważeniem takiego newsu?

Wybory są co prawda dopiero za dwa lata.

Jednak, jak mawiali Starożytni, gutta cavat lapidem.

Nawet wtedy, gdy jest brudna i cuchnąca.

15.08 2017