Najważniejszą funkcją dowolnego magazynu jest składowanie towaru w taki sposób, by był on dostępny w odpowiednim momencie. Nie inaczej jest w przypadku magazynów energii elektrycznej, które z każdym dniem stają się coraz popularniejsze. Jednak czy ich rola ogranicza się wyłącznie do możliwości skorzystania ze składowanej zawartości w późniejszym czasie? Niezupełnie. Poniżej dowiecie się dlaczego!

Współczesne magazyny energii elektrycznej

Energię można składować, podobnie jak wszelkie inne surowce materialne. Proces jest o tyle problematyczny, że wymaga nie tylko odpowiedniej przestrzeni, ale też zastosowania zaawansowanych technologicznie rozwiązań – przede wszystkim wtedy, gdy mowa jest o przemysłowym wykorzystaniu magazynów.

Niegdyś myśląc o urządzeniach składujących energię elektryczną, przed oczyma pojawiały nam się doskonale znane baterie czy akumulatory. Chociaż nie mija się to z prawdą, to obecnie obraz byłby z pewnością zastąpiony sprzętem, który skrywa w sobie znacznie więcej energetycznego surowca. Współczesne magazyny opierają się na różnych typach przemian: mechanicznych, elektrycznych, elektrochemicznych i chemicznych, co umożliwia wybór odpowiedniego rozwiązania dla konkretnych potrzeb.

Jak podają źródła, to właśnie mechaniczne magazyny energii elektrycznej – a konkretnie elektrownie szczytowo-pompowe – należą do najpowszechniej stosowanych technologii tego typu. Na całym świecie coraz większe uznanie zyskują także magazyny elektrochemiczne, które zaczynają trafiać również do domów indywidualnych odbiorców. Typowe magazyny o zastosowaniach komercyjnych cechują się pojemnością 30-50 MWh.

Większa stabilność energetyczna

Najważniejszą zaletą korzystania z magazynów energii elektrycznej jest możliwość zapewnienia (np. zakładowi czy domowi) stabilności energetycznej. Rozwiązanie jest opłacalne przede wszystkim w przypadku przedsiębiorstw, które nie mogą ryzykować momentów bezczynności. Wyposażenie obiektu w skład energii pozwala wyeliminować nagłe skoki napięcia związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem.

Magazyny stanowią świetne uzupełnienie instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł, takich jak farmy wiatrowe czy panele słoneczne. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na fakt, że możliwości produkcji surowca są tak mocno zależne od panujących warunków atmosferycznych. W przypadku, gdy są one sprzyjające, nadwyżka energii może być z powodzeniem gromadzona i wykorzystywana, gdy zachodzi taka potrzeba.

Takie połączenie nie jest bynajmniej zarezerwowane dla wielkich firm, lecz staje się coraz popularniejsze także w przypadku indywidualnych odbiorców. Zdecydowanie się na takie rozwiązanie pomaga zwiększyć niezależność energetyczną.

Energetyczne oszczędności

Racjonalnym skutkiem zmniejszenia dostaw energii od zewnętrznego dostawcy jest obniżenie kosztów utrzymania obiektu. Decydując się na jej magazynowanie, można więc istotnie wpłynąć na kondycję finansową firmy lub domowy budżet.

Co więcej – w przypadku sprawnie funkcjonujących systemów czy nawet domów dodatnich energetycznie, istnieje potencjał odsprzedaży zgromadzonych zasobów innym odbiorcom. Magazyny można więc jednoznacznie określić dobrą inwestycją.

Ograniczenie wpływu branży na środowisko

Kolejną istotną kwestią związaną z magazynowaniem energii elektrycznej jest wpływ takiego działania na naszą planetę. Z pewnością można przyjąć, że stosowanie tego typu technologii przełoży się na poprawę jej stanu – zwłaszcza wtedy, gdy nowe rozwiązania zaczną być wprowadzane na szeroką skalę. Pomaga tutaj również fakt, że magazyny najczęściej współpracują z instalacjami pozyskującymi zieloną energię. Wszystko to skutkuje możliwościami obniżenia wydobycia paliw kopalnych oraz eliminacji procesów temu towarzyszących.

Podsumowanie

Magazyny energii elektrycznej to nie kolejne, nikomu niepotrzebne innowacje. Te pożyteczne urządzenia pomagają zachować bezpieczeństwo energetyczne, pozytywnie odbijają się na kosztach utrzymania obiektu, a także ograniczają negatywny wpływ tradycyjnej energetyki na stan globu. Są to doskonałe powody, by rozważyć wdrożenie tego typu rozwiązań do zakładu lub własnego domu.