Dotychczasowa działalność Adama Andrzeja Słomki daje podstawy do odznaczenia go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (II klasy). Podkreślając zasadność niniejszego wniosku zostanie on upubliczniony w celu zbierania elektronicznych głosów poparcia. Pokażmy byłemu opozycjoniście i więźniowi politycznemu III RP, że doceniamy jego zaangażowanie. Nie stój z boku i podpisz petycję.

Grupa Obywateli RP                                                                     Warszawa, 22.04.2017 r.

Prezydent RP
dr Andrzej Duda

WNIOSEK O NADANIE
Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (II klasy)

Adamowi Andrzejowi SŁOMKA
– posłowi na Sejm RP I,II,III kadencji

na podstawie art. 12 ust 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

(Dz.U. 1992 Nr 90 poz. 450 z późn.zm).

UZASADNIENIE

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4 lutego 1921 r. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu.

Adam Andrzej Słomka urodził się 23 listopada 1964 r. Od 17. roku życia był związny z opozycyjnymi środowiskami Konefedracji Polski Niepodległej oraz Solidarności Walczącej. W stanie wojennym został internowany w sierpniu 1982, następnie w październiku 1982 tymczasowo aresztowany. Został wówczas skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na pięcioletni okres próby. Zwolniony w listopadzie 1982, następnie z powodów politycznych usunięto go ze szkoły średniej. W grudniu 1984 wybrany do rady politycznej KPN. W marcu 1985 ponownie tymczasowo aresztowany za działalność w Konfederacji Polski Niepodległej, następnie w tzw. drugim procesie KPN skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zwolnienie uzyskał we wrześniu 1986. W tym samym roku matka Adama Słomki została potrącona śmiertelnie w centrum Katowic przez samochód, którym kierował Zygmunt Zygadło (zastępca komendanta wojewódzkiego MO, odpowiadający za SB). We wrześniu 1988 za udział w protestach w śląskich kopalniach Adam Słomka został skazany przez kolegium ds wykroczeń na 3 tygodnie aresztu. Był jednym z organizatorów i przemawiających w czasie manifestacji 11 listopada 1988 w Katowicach, zaatakowanej przez funkcjonariuszy MO, ZOMO i SB. Do końca lat 80. współpracował z różnymi grupami opozycyjnymi, m.in. z Solidarnością Walczącą. Brał udział w redagowaniu i wydawaniu czasopism drugiego obiegu. Aktywny uczestnik odtworzenia Związku Strzeleckiego „Strzelec” – pierwszej paramilitarnej młodzieżowej organizacji proobronnej.

Łącznie w więzieniach Polski Ludowej spędził blisko 2 lata. W 1990 został dziennikarzem „Trybuny Śląskiej” i legalnie już wydawanego „Konfederata Śląskiego”. Koordynował prowadzone przez działaczy KPN okupacje budynków zajmowanych przez PZPR oraz okupację baz wojsk radzieckich. W latach 1990–1994 zasiadał w Radzie Miejskiej Katowic. W 1991 objął funkcję wiceprzewodniczącego KPN. W latach 1991, 1993 i 1997 był wybierany na posła na Sejm RP z okręgu wyborczego w Katowicach. Brał udział w pracach m.in. Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz sejmowej Komisji Integracji Europejskiej. Reprezentował krajowy parlament w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Ponadto był obserwatorem Rady Europy w zakresie zmian demokratycznych w wielu krajach tzw. byłego Bloku Wschodniego.

Zdecydowany krytyk Okrągłego Stołu i ustaleń z tzw. „Magdalenki”. Zwolennik zrównania odpowiedzialności komunistycznych i nazistowskich zbrodniarzy.

Dotychczasowa działalność Adama Andrzeja Słomki daje podstawy do odznaczenia go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (II klasy). Podkreślając zasadność niniejszego wniosku zostanie on upubliczniony w celu zbierania elektronicznych głosów poparcia.

Podpisz petycję TUTAJ.