Sąd Wojskowy Okręgu Warszawskiego 23 maja 1984 r w składzie: płk. Władysłwa Monarcha, płk. Henryk Urbanowicz, płk. Jan Pałka, płk. Jerzy Dzierżek, płk. Bpgdn Magiera i ppłk. Piotr Daniuk skazał płk. Ryszarda Jerzego Kuklińskiego na karę śmierci bez żadnych dowodów. 5 ministrów sprawiedliwości nie znalazło dowodów do złożenia rewizji nadzwyczajnej. Czy wiemy, co dzisiaj dzieje się z sędziami orzekającymi w sprawie kary śmierci płk Ryszarda Jerzego Kuklińskiego?

foto: Seweryn Sołtys