Miałem to ogłosić trochę później, ale „moi sztabowcy” twierdzą, że trzeba ogłosić to właśnie teraz … Oficjalnie informuję, że wystartuję w jesiennym konkursie na prezesa Polskiego Radia SA… Jestem realistą, więc moja decyzja oparta jest na realnych przesłankach… Stąd dziękuję za rozmowy, wsparcie wielu środowisk i wspólnotowe podejście do tematu, nie tylko mediów, ale spraw najważniejszych dla Polski a przede wszystkim Polek i Polaków…

Kulturalna ofensywa nie może odbywać się bez polskiej muzyki, która spychana jest na margines w mediach coraz, bez kultury, literatury a przede wszystkim słuchania (nie tylko słyszenia) Polek i Polaków… rozdarty postaw sukna czerwonego czas – także medialnie – złożyć na nowo. W jedno…

Tym bardziej chcę podziękować grupie posłów, która już złożyła interpelacje w sprawie zmian zapisów w Artykule 15 Ustawy o radiofonii i telewizji… Cieszę się, że są parlamentarzyści, którzy próg procentowy emitowanych polskich utworów słowno – muzycznych chcą podnieść do minimum 50 procent… Dodatkowo postulujemy o kolejne 10 procent czasu antenowego dla polskiej muzyki instrumentalnej (blues, jazz, muzyka filmowa)…

Zrobię też wszystko, aby wyjaśnio kwestie haniebnego sprzedania Polskich Nagrań… w obce ręce poszła muzyczna polska spuścizna ostatnich 50 lat… podobnie pytania należy zadać w sprawie Państwowego Instytutu Wydawniczego i Polskiego Wydawnictwa Muzycznego… Stosowne pismo w tej sprawie wpłynie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego.