Trudny temat dotyczący dramatu skromnej rodziny podjęło kilka mediów, za co serdecznie dziękujemy.

Publikując artykuł kierowałam się nadrzędnym celem; poczynić wszystko, by niepełnosprawna umysłowo, zgwałcona dziewczyna poczuła wraz z bliskimi wsparcie, którego nie otrzymali od podmiotów władnych do zapewnienia bezpieczeństwa. (Czytaj więcej)

Prawo nie może chronić oprawcy, a zabezpieczyć ofiarę – w tym konkretnym przypadku z wyjątkową troską. Każdy przypadek jest indywidualny,  podlega rozpoznaniu przez wymiar sprawiedliwości, to oczywiste. Jestem świadoma, że domniemanie niewinności dotyczy też wskazanego sprawcę gwałtu na upośledzonej Małgosi, do chwili uznania winy wobec zgromadzonych dowodów, dalej Wyroku skazującego.

W tym konkretnym przypadku wskazany sprawca swobodnie narusza przepis z Kodeksu Karnego;

Art., 190 §1. „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. „

Policja, Prokuratura nie przyjmuje do wiadomości, lekceważy wręcz zachowanie mężczyzny, który straszy Matkę niepełnosprawnej, małoletnie dzieci mieszkające wspólnie, że spali ich dom. Odgraża się, że dwie dziewczynki, siostry pokrzywdzonej zostaną również wykorzystane seksualnie. Błąd Szanowna Władzo. Tak być nie powinno.

Od zdarzenia upłynęło zaledwie 3,5 miesiąca. Wiadomym jest, że śledztwo w sprawie może być utrudnione.

Pozwolę sobie jednak wskazać, choć to nie moja rola, że organy ścigania dysponują wiarygodnym dowodem, którym jest ciąża kobiety, dziecko wskazanego sprawcy.

Ustalenie ojcostwa nie stanowi w chwili obecnej problemu, choć zapewne są to koszty. W takich przypadkach nie mogą być brane pod uwagę.

„Test na ojcostwo w ciąży można wykonać na dwa sposoby.  Pierwszy polega na pobraniu krwi od matki (tak jak do morfologii), a od potencjalnego taty wymazu z policzka. To bardzo wygodna metoda. Opiera się ona analizie tzw. wolnego DNA. Stanowi ono mieszaninę materiału genetycznego matki oraz dziecka.  Dzięki możliwości wyizolowania DNA dziecka bezpośrednio z krwi matki można ustalić ojcostwo już w 10 tygodniu ciąży.

Do testu na ojcostwo w ciąży można wykorzystać także inne próbki. Badanie wykonywane jest również na podstawie płynu owodniowego lub fragmentów kosmówki, wymazu z policzka od matki i dowolnej próbki od ojca (np. włosów z cebulkami, szczoteczki do zębów, niedopałka papierosa itp.)”.

Proponuję pozyskać ten właśnie dowód, a niedomówienia i pomówienia, zaprzeczanie ze strony wskazanego sprawcy zostaną przerwane. Pozytywny wynik wskaże, czy doszło do kontaktu płciowego z niepełnosprawną kobietą, czy to – jak twierdzą niektórzy – wymysł Matki i niepełnosprawnej dziewczyny.

Z uwagi na pełną ochronę Rodziny, którą pozostawiono bez wsparcia pozwoliłam sobie na skierowanie prośby do Posła na Sejm RP dr  hab. Józef Brynkusa o pomoc. Osobiście właśnie tego polityka darzę wyjątkowym zaufaniem.

Wrażliwość na krzywdę innych, natychmiastowe, skuteczne interwencje Posła Józefa Brynkusa zawsze przynoszą oczekiwane efekty. Pozyskując wiedzę o potężnym problemie Rodziny bezzwłocznie skierował pismo do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o objęcie nadzorem postępowania.

Po tej interwencji – jestem przekonana, że postępowanie przez organy ścigania będzie poprawne, nabierze odpowiedniego tempa.

Dodam, że do tego kroku, szukania pomocy na najwyższych szczeblach skłoniła mnie wypowiedź Rzecznika Prokuratury Rejonowej w Zamościu opublikowana w artykule przez Wirtualną Polskę”

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, za kilkanaście dni prokuratura złoży do sądu wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonej, do którego najwcześniej może dojść w marcu. – Takie są terminy. Później, w ciągu kolejnych dwóch tygodni, należy oczekiwać na opinię psychologa. Mając taki materiał, Prokuratura Rejonowa będzie decydowała o dalszych krokach, również tych, dotyczących wprowadzenia środków zapobiegawczych jak zakaz zbliżania się – mówi Wójcik.”

Wynika z tej wypowiedzi, że w najlepszym wypadku przez okres kolejnych dwóch, trzech tygodni, „ bo takie są terminy”- pokrzywdzona, ciężarna kobieta nie opuści miejsca zamieszkania w obawie przed sprawcą. Normalne funkcjonowanie skrzywdzonej Rodziny zostaje ograniczone z korzyścią dla wskazanego sprawcy czynu.

NIE, ZDECYDOWANIE NIE DLA TAKICH PROCEDUR PRZEZ PODMIOTY, KTÓRYCH ROLĄ JEST OCHRONA OFIARY.

Delikatny, zarazem bolesny temat nie zostałby ujawniony, gdyby w tym konkretnym przypadku wszyscy poczuli się odpowiedzialni za los pokrzywdzonych. Nie można popełniać błędów, lekceważyć sytuacji, w których cierpi człowiek.

Wystąpienie Poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkusa.

Wadowice, 14 lutego 2017 roku

Poseł na Sejm RP

dr hab. Józef Brynkus

Biuro Poselskie

xxxxxxxxx

   Sz. P. Zbigniew Ziobro

      Minister Sprawiedliwości

  Prokurator Generalny

 Dot.: Objęcia nadzorem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Zamościu pod sygnaturą sprawy: xxxx

 Szanowny Panie Ministrze,

W związku z prośbą o interwencję poselską jaką otrzymałem w dniu 13.02.2017r. proszę o objęcie nadzorem śledztwa prowadzonego w sprawie, w której stroną pokrzywdzoną jest niepełnosprawna umysłowo 26 letnia kobieta Małgorzata xxx, zamieszkała w miejscowości xxx. Opiekunem prawnym niepełnosprawnej jest Matka xxxx zam. j/w.

Śledztwo dotyczy gwałtu na niepełnosprawnej dokonanego z rozmysłem przez człowieka w sile wieku, który nie tylko skrzywdził tę niewinną osobą, ale obecnie zastrasza jej rodzinę. Policja i Prokuratura Rejonowa w Zamościu wykazuje się szczególnym lekceważeniem sprawy w zakresie prowadzenia postępowania i bagatelizowaniem problemu społecznego.

Jak wynika z moich ustaleń oraz doniesień prasowych sytuacja zgwałconej niepełnosprawnej dziewczyny i jej rodziny jest wręcz tragiczna, a przestępca chodzi na wolności i twierdzi, że ma układy i nic mu nikt nie zrobi, co jest ewidentnym powoływaniem się na wpływy w organach ścigania. Rodzina oraz pokrzywdzona nie została objęta opieką, ani ochroną przez psychologa, czy policję.

Mając na uwadze sytuację szczególną, bo dotyczącą osoby niepełnosprawnej proszę jak na wstępie o objęcie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Zamościu pod sygnaturą sprawy: xxx nadzorem służbowym i przekazanie sprawy do innej prokuratury lub wyspecjalizowanej jednostki prokuratury, która w sposób rzetelny i nie budzący wątpliwości w opinii społecznej podejmie szybkie działania dla dobra pokrzywdzonej jak również jej rodziny.

Opis sprawy

 Szanowny Panie Ministrze,

W opisywanej w sprawie stroną pokrzywdzoną jest niepełnosprawna umysłowo 26 letnia kobieta xxxx zamieszkała w miejscowości xxxxx. Opiekunem prawnym niepełnosprawnej jest Matka xxxx zam. j/w.

W miesiącu listopadzie 2016 r. na terenie miejscowości xxxx doszło do gwałtu na chorej umysłowo kobiecie przez starszego znacznie mężczyznę w wieku około 51 lat.

Matka wskazuje na osobę xxxx – . Czyn miał miejsce na cmentarzu, w miejscu oddalonym o około 1 km. od domu pokrzywdzonej, gdzie udała się na grób Ojca. Nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji zrozumiała jedynie, że została skrzywdzona. Po upływie pewnego czasu opisała sytuację opiekunce w Ośrodku, do którego uczęszczała. Psycholog powiadomiła Panią xxx o relacji Pani Małgorzaty.

Matka z czasem ustaliła, kto jest sprawcą czynu. Mężczyzna przebywał w ich domu, miał doskonałą wiedzę o upośledzeniu dziewczyny. Skontaktowała się z xxxx wskazując, że wie o zajściu.

W grudniu 2016 r. ofiara gwałtu z udziałem psychologa, dalej Matki przeprowadziła test ciążowy, który potwierdził, że Małgorzata jest w ciąży. Stan potwierdził również lekarz ginekolog. Z uwagi na uniknięcie rozgłosu, wstyd, który jest naturalnym odruchem osób skrzywdzonych Matka starała się polubownie załatwić ewentualną opiekę nad córką przez sprawcę, który wyraził zgodę na kilka tygodni, po czym zrezygnował z opieki nad ofiarą.

Dziewczyna zdecydowała się urodzić dziecko, które pomoże wychować Jej Matka.

Mężczyzna zaczął dręczyć kobiety, aby nie „nagłaśniały sprawy”. Z chwilą, kiedy pojawiły się groźby karalne stosowane przez sprawcę wobec Pani xxx, Małgorzaty – Rodzina zaczęła się obawiać o swoje zdrowie i życie. O fakcie powiadomili Policję.

Całość przebiegu zdarzenia została opisana na portalu Pressmania.pl w publikacji dnia 12.02.2017 r., do której załączam link (http://pressmania.pl/zgwalcona-niepelnosprawna-dziewczyna-w-kontrze-z-organami-scigania/). Dodatkowo załączam link do publikacji portalu Wirtualna Polska sporządzony w dniu 13.02.2017r. (http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Uposledzona-intelektualnie-26-latka-zostala-zgwalcona-Sprawca-wciaz-jest-na-wolnosci-i-grozi-kolejnymi-gwaltami,wid,18700948,wiadomosc.html)

Szokujące jest działanie Prokuratury w Zamościu oraz Policji w Zamościu, która prowadzi czynności pod nadzorem Prokuratury. Mimo wiedzy, że oprawca stosuje wobec ofiary groźby karalne Prokuratura nie zatrzymała mężczyzny. Przytoczone słowa przez Prokuraturę do artykułu publikowanego przez Wirtualną Polskę;

Taki jest proces postępowania. Ewentualne środki zapobiegawcze, takie jak nakaz opuszczenia lokalu czy zakaz zbliżania się stosujemy, ale wyłącznie w stosunku do osoby podejrzanej, której przedstawiliśmy już zarzuty – tłumaczy rzecznik prokuratury.
Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, za kilkanaście dni prokuratura złoży do sądu wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonej, do którego najwcześniej może dojść w marcu. – Takie są terminy. Później, w ciągu kolejnych dwóch tygodni, należy oczekiwać na opinię psychologa. Mając taki materiał, Prokuratura Rejonowa będzie decydowała o dalszych krokach, również tych, dotyczących wprowadzenia środków zapobiegawczych jak zakaz zbliżania się – mówi Wójcik.”

Z tych słów wynika, że Prokuratura tłumaczy zwłokę z uwagi na natłok spraw. Nie widzi potrzeby izolowania sprawcy od ofiar, które żyją w okropnym strachu. Podzielone społeczeństwo dopatruje się winy pokrzywdzonej, Jej Matki, nie sprawcy.

Trudno zrozumieć tym bardziej zachowanie Wymiaru Sprawiedliwości wobec faktu, że kobieta jest w ciąży i chce urodzić dziecko z gwałtu. Zapewne w tej sytuacji są jakieś regulacje prawne wynikające z nowej Ustawy „ Za życiem”. Bezradność Rodziny, w tym osoby chorej, dwójki pozostałych dzieci małoletnich jest przerażająca.

W dniu 13 lutego 2017 roku Dyrektor Szkoły , do której uczęszczają dwie córki xxxxx poinformowała ją, iż dziewczynki zostaną odprowadzane i doprowadzane do szkoły w asyście pracowników szkoły, przy czym sprawca czuje się chroniony.

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu tej Rodziny i jako Poseł na Sejm RP uprzejmie proszę Pana Ministra o szybką interwencję i o objęcie szczególnym nadzorem tego skandalicznego postępowania w celu wyjaśnienia sprawy i postawienia oraz ukarania winnego gwałtu na niepełnosprawnej.

Jestem przekonany, że zapewnieni to bezpieczeństwo stronie pokrzywdzonej oraz Jej bliskim, a jednocześnie odizoluje człowieka niebezpiecznego dla otoczenia.

Z poważaniem,

dr hab. Józef Brynkus

Poseł na Sejm RP

Wiem, że nastaje ulga, powraca delikatnie poczucie bezpieczeństwa w Rodzinie. W ich imieniu Wszystkim zaangażowanym w pomoc serdecznie dziękuję.

Zdjęcie: Źródło : Internet

PS.

Mimo najszczerszych chęci – nie mogę odsunąć się od tematu skrzywdzonej Małgosi.
Wymiękam wobec wypowiedzi Rzecznika Prokuratury. Daje wiarę wskazanemu sprawcy bez wnikania, że ofiara jest UPOŚLEDZONA UMYSŁOWO.
Trzymajcie mnie …Panie Wójcik, Rzeczniku Prasowy, czy Pan jest świadom, co Pan mówi?
Obcowanie z osobą zaburzoną psychicznie jest PRZESTĘPSTWEM!!!
Czy prowokowała, czy uciekała – NIE MA ZNACZENIA! OPRAWCA był poczytalny (chyba) i powinien wiedzieć, że zbliżając się do dziewczyny „zbyt blisko” popełnia przestępstwo.
„Sprawa biegnie zgodnie z zaplanowanym tokiem, a szybsze działania, które podejmowane są, gdy zgłaszany jest gwałt natychmiast po jego popełnieniu, nie jest potrzebny”. CYTAT RZECZNIKA PROKURATURY.
Nie wierzę w słowa, które wypowiada ktoś z WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI!!!!!!!
NO TO JA SIĘ PYTAM PANIE RZECZNIKU …zgwałcona została pięciomiesięczna dziewczynka. Ujawniono fakt po dwóch miesiącach. Szybkie działanie jest potrzebne, izolacja sprawcy od dziecka, czy nie?
Skandal proszę Pana, czy zdaje Pan sobie sprawę, co puszcza Pan w eter? Kiedy dojdzie do tragedii, przyjmie Pan odpowiedzialność, czy winę, a może wtedy przerzuci na innych? Polska jest państwem PRAWA PROSZĘ PANA, zaprzecza Pan ?
Liczę na objęcie tego postępowania przez  OSOBY ODPOWIEDZIALNE .
Media piszą o sprawie: