„Salomonowa” decyzja Pana Prezydenta w sprawie dopisania do referendum trzech dodatkowych pytań ostudziła nieco moją do niego sympatię. Miałem nadzieję, że jako młody człowiek posiadający osobiste ambicje stanie on ponad partyjniackimi interesami i realizować będzie proobywatelską, ponadpartyjną politykę. Miałem nadzieję, że dopisze owe trzy pytania do referendum wzmacniając jego znaczenie i zwiększając tym samym frekwencję przy urnach referendalnych. Niestety – Pan Prezydent Duda działa w interesie PiS na dokładnie tych samych zasadach, co wcześniej Komorowski na rzecz PO.

PiS dzięki Prezydentowi Dudzie piecze bowiem dwie pieczenie na jednym ogniu – po pierwsze osłabia znaczenie referendum w sprawie JOW i sposobu finansowania partii politycznych by w ten sposób zachować status quo w Systemie i czerpać z niego partykularne korzyści a po drugie Prezydent Duda wyraźnie uczestniczy w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości co stawia pod znakiem zapytania jego bezstronność.

Zamieszczam list, który w poniedziałek zamierzamy złożyć w Kancelarii Prezydenta RP:

Warszawa, 21 sierpnia 2015 roku

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

20 sierpnia przedstawił Pan postulat przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i Lasów Państwowych wraz z październikowymi wyborami parlamentarnymi. Jednocześnie nie zdecydował się Pan na podjęcie analogicznej decyzji w sprawie referendum rozpisanego na 6 września. Dlatego w imieniu wszystkich osób, które zaangażowały się w kampanię referendalną, zwracam się do Pana Prezydenta z apelem o przedstawienie wniosku do Senatu RP o połączenie obu referendów i przeprowadzenie ich 25 października.

Referendum ogólnokrajowe jest najwyższą formą demokracji, w której obywatele w sposób bezpośredni decydują o ważnych dla siebie sprawach. Tym samym władze państwowe wybrane przez obywateli w demokratycznych wyborach powinny dołożyć wszelkich starań, aby instytucja referendum była traktowana z należytą powagą i aby nie była wykorzystywana do bieżącej walki politycznej oraz konkurowania między poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi. Niestety, wystąpienie Pana Prezydenta z 20 sierpnia odbieram właśnie jako włączenie się głowy państwa w przedwyborczą partyjną rywalizację.
Szanowny Panie Prezydencie,

Miliony Polaków przyjęło Pańskie zwycięstwo w wyborach prezydenckich z nadzieją na pozytywne zmiany w naszym kraju. Wielokrotnie podkreślał Pan w swojej kampanii wyborczej oraz już po zaprzysiężeniu na najwyższy urząd w Rzeczypospolitej Polskiej, że chce pan być prezydentem wszystkich Polaków, a nie wyłącznie przedstawicielem jednego środowiska politycznego, jak pański poprzednik. Dlatego też jeszcze raz zwracam się do Pana Prezydenta o zgłoszenie wniosku w sprawie przeniesienia terminu referendum rozpisanego na 6 września i połączenie go z referendum planowanym na 25 października.

Pod wnioskami referendalnymi w sprawie wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i prywatyzacji Lasów Państwowych podpisało się ponad 6 mln Polaków. Cieszymy się, że Pan Prezydent ten obywatelski głos postanowił uszanować. Wierzymy, że tożsamą decyzję podejmie Pan w stosunku do blisko miliona obywateli, którzy poparli zmianę ordynacji wyborczej na jednomandatową, a których podpisy zostały zmielone przez rząd Platformy Obywatelskiej, a także wobec uczestników szeregu innych inicjatyw mających na celu doprowadzenie do zmiany ordynacji wyborczej, która zapoczątkowałaby proces naprawy naszego państwa.

Paweł Kukiz