My, niżej podpisani samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych oraz mieszkańcy gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce, zebraliśmy się dnia 21 stycznia 2016 roku na zorganizowanej w Wadowicach przez posła Józefa Brynkusa konferencji w sprawie budowy Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie.

Nasze zaniepokojenie i wątpliwości budzą informacje o ciągłym przekładaniu zakończenia budowy oraz braku środków na wiele zadań towarzyszących tej inwestycji, a mających umożliwić normalne życie mieszkańcom terenów otaczających zbiornik, położonych w gminach Mucharz, Stryszów i Zembrzyce.

Przedłużająca się budowa zbiornika powoduje wiele uciążliwości dla mieszkańców wymienionych gmin. W następstwie opóźnień w realizacji tej inwestycji doszło do likwidacji wielu zakładów i miejsc pracy, natomiast potencjał turystyczny regionu nie może być w pełni wykorzystany. Niezakończone lub nierealizowane w ogóle zadania dotyczące infrastruktury drogowej, sanitarnej i inne na obszarach wokół przyszłego jeziora dezorganizują życie mieszkańców. W przypadku nie zrealizowania niektórych obiektów towarzyszących inwestycji głównej, po wypełnieniu zbiornika wodą stan ten ulegnie dalszemu pogorszeniu. Zniszczone drogi lokalne, oraz nie wykonanie nowych w ich miejsce, powodują utrudnienia w komunikacji wewnątrz gmin wokół zbiornika. W niektórych przypadkach droga z poszczególnych sołectw do siedziby gminy wydłuży się nawet do 30 kilometrów.

Budowa zbiornika w Świnnej Porębie trwa już 30 lat. Dotychczas zaangażowano w nią około 2,5 mld złotych. Dla całkowitej realizacji zadań pozwalających na prawidłowe a zarazem godne życie mieszkańców terenów wokół zbiornika potrzeba jeszcze nieco ponad 73 mln. Apelujemy zatem do wszystkich władz oraz instytucji kompetentnych do załatwienia tej sprawy:

Doprowadźmy do końca budowę zbiornika w Świnnej Porębie. Zróbmy to na tyle solidnie, aby nikt nie musiał po nas poprawiać ani się na nas skarżyć. Tak, aby wszystkim mieszkańcom i użytkownikom terenów wokół powstającego akwenu żyło się jak najlepiej. Tak, aby nowo powstały zbiornik stał się świadectwem sukcesu i solidności polskich inwestycji, a nie dowodem pozorności i bylejakości, dyktowanej politycznym kalendarzem wyborczym. Wierzymy, że jest to możliwe.

Pod apelem podpisy.

Fot. Elżbieta Łaski