Burmistrz Klinowski wykorzystuje program 500+ do wojny z rządem Beaty Szydło i kreowaniem swojej osoby. Nie pomogło mu spotkanie progresywne w Barcelonie, gdzie się oszkapił deklaracją o przyjęciu do Wadowic tzw. uchodźców. Nie pomogła kompromitacja związana z BDI, w sprawie której wytrącono mu oręż z ręki. Teraz więc próbuje zasłonić swoją liczne wpadki rzekomą aferą z brakiem środków na program 500+ w Wadowicach.

Okazuje się jednak, że Klinowski zwyczajnie kłamie. Pozwoliłem sobie sprawdzić w urzędach centralnych i w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie jak wygląda kwestia dopływu środków do gmin. Dyrektor z UW w Krakowie Jacek Kowalczyk udzielił mi następującej informacji:

  1. Wadowice mają aktualny plan 11, 5 mln zł (bez rezerwy, która umożliwi uruchomienie wystarczających środków);
  2. wykazały potrzeby na poziomie 21, 5 mln zł na cały rok (kwota ta i samo zapotrzebowanie będzie weryfikowane);
  3. Do tej pory otrzymały prawie 1 mln zł (same zaplanowały takie potrzeby) z czego na wypłacono na 20 maja 910 tys. zł. Zostało więc na rachunku kilkadziesiąt tysięcy złotych!!!!!
  4. Jeśli nie ma środków w UM Wadowice, to znaczy że burmistrz (skarbnik) źle zamówił środki, albo też sobie zapomniał to zrobić.
  5. Dzisiaj na rachunek UM Wadowice wpłynie kolejna transza. W sumie na rachunku UM będzie miał od początku programu 1 844 880 zł.
  6. Środki na program 500+ są natychmiast przelewane z UW w Krakowie, po zgłoszeniu zapotrzebowania ze strony gmin (w tym i Wadowic). Gdyby burmistrz Wadowic popędził urzędników, przesunął ich większą liczbę do obsługi programu 500+ – bowiem na obsługę programu przewidziano określone środki (2% przyznanych środków – co w przypadku Wadowic daje kwotę ok. 400 tys. zł), to wiele rodzin wadowiczan już dawno, by te środki otrzymało.

Konkludując możemy więc śmiało stwierdzić, że burmistrz Wadowic to już nie Mateuszek – kłamczuszek, jak pisze o burmistrzu (niestety jeszcze) Wadowic jeden z blogerów. Klinowski to kłamca kuty na cztery nogi, który chce coś rzekomą aferą związaną z wypłacaniem środków na program 500+, przykryć faktyczną swoją nieudolność, brak kwalifikacji do sprawowania tak odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji, a może prawdziwe afery. Czyżby chciał przesłonić problem śmieciowy w Wadowicach (wysypisko w Choczni i próba jego przejęcia przez Empol oraz śmieci na nielegalne składowisko na ulicy Polnej, gdzie szczury i inne paskudztwo zrobiły sobie wylęgarnię)? A może coś więcej, o czym nie mamy jeszcze wiedzy, bo sprawa nie ujrzała światła dziennego?

Dr hab. Józef Brynkus w studio Pułkownik Kukliński zwycięska misjaAutor: dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm VIII kadencji, wybrany z Ruchu Kukiz’15 w okręgu 12 (małopolska zachodnia, powiaty: myślenicki, wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski). Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorat otrzymał za rozprawę: Bohaterowie dziejów ojczystych w podręcznikach szkolnych XIX wieku. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). Wydał ponad 80 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest książka wydana w 2013 r.: Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W Katedrze Edukacji historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in. dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.